CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01(sekretariat czynny od 8 do 16)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Misją naszej poradni  jest wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dzieci i...

Więcej >

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

I piętro budynku szkół Centrum Kształcenia ,,Nauka”

Więcej >

Usługi świadczone przez poradnię to przede wszystkim:

  • konsultacje i porady specjalistów,

  • terapia...

Więcej >

 

Usługa

 

Cena

Konsultacja...

Więcej >

KADRA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

mgr Izabela Bejga

Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

 

mgr Iwona Flis

psycholog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta behawioralny

 

 

mgr Romana Nawrocka – Holz

pedagog

 

 

mgr Joanna Łasak- Hampel

logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i terapii logopedycznej, socjoterapeuta

 

 

mgr Małgorzata Gajewska – Glugla

pedagog resocjalizacyjny, specjalista profilaktyki społecznej

 

 

mgr Bożena Jabłońska

doradca zawodowy, oligofrenopedagog, logopeda, trener andragog

 

 

mgr Julia Bondarenko

pedagog resocjalizacyjny, logopeda, dogoterapeuta

 

 

Arkadiusz Jagiełka

Fizjoterapeuta