CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01(sekretariat czynny od 7:30 do 15:30)

Cennik usług

Misją naszej poradni  jest wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dzieci i...

Więcej >

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

I piętro budynku szkół Centrum Kształcenia ,,Nauka”

Więcej >

KADRA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

mgr Izabela Bejga

Więcej >

 

Usługa

 

Cena

Konsultacja...

Więcej >

 

Usługa

 

Cena

Konsultacja psychologiczna

 

100zł/45 min

Konsultacja logopedyczna

 

100/45min

Konsultacja pedagogiczna

 

100/45min

Terapia psychologiczna

100zł/45 min

 

Terapia pedagogiczna

45zł/45min

Terapia logopedyczna

 

 

 

40zł/30min

 

Badania logopedyczne lub pedagogiczne

120zł + 30zł z pisemnym uzasadnieniem

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (socjoterapia)

od 80-100zł/45min

pierwsze spotkanie - konsultacja

Inna konsultacja specjalistyczna (np. doradcy zawodowego, oligofrenopedagoga, trenera andragoga).

 

80zł/45min

Udział w grupowym szkoleniu lub warsztatach (dla osób dorosłych)

25zł/os.

Sporządzenie opinii na podstawie diagnozy (np.                   w sprawie specyficznych trudności, objęcia ucznia pomocą psych.ped.,dostosowania wymagań i inne)

350zł (bez badania logopedycznego 250zł)

Sporządzenie opinii dot. funkcjonowania dziecka np. dla sądu, placówek opiekuńczo – wychowawczych itp.

150zł

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

koszt ustalany indywidualnie

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (indywidualnie lub grupowo)

45zł/45min

Kynoterapia (dogoterapia)jako metoda wspomagająca i aktywizująca.

45zł/45min

Badania psychologiczne na podstawie testów (tabela poniżej)

Testy psychologiczne (najpopularniejsze, najnowsze wersje)

 

 

 

Diagnoza psychologiczna

Lista przymiotnikowa ACL

ACL jest narzędziem przeznaczonym do badania różnych cech osobowościowych.

180zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu

EPQ_R - służy do badania podstawowych - w teorii Eysencka wymiarów osobowości.

180zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu

SCID II ustrukturalizowany  wywiad kliniczny do badania zaburzeń osobowości.

 

180zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu

MMPI-2 jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości.

Skierowany głównie do kadetów klas wojskowych.

200zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu

 

ROR- Projekcyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca plamy atramentowe. Pozwala na ocenę ogólnej struktury osobowości, na którą składają się potrzeby, emocje, konflikty wewnętrzne czy sposoby spostrzegania i interpretowania rzeczywistości.

Skierowany głównie do kadetów klas wojskowych.

 

150zł

MSEI - wielowymiarowy kwestionariusz samooceny.

110zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu (30min.omówienie)

KPD- Kwestionariusz do Pomiaru Depresji

110zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu (30min.omówienie)

WISC-R Skala Inteligencji Wechslera

150zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu(30min.omówienie)

 

W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość dojazdu specjalisty do domu klienta. Koszt uzgadniany jest indywidualnie z dyrektorem poradni.