CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01 w okresie wakacji i ferii sekretariat czynny od 8:00 do 13:00

Usługi świadczone przez poradnię

Misją naszej poradni  jest wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dzieci i...

Więcej >

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

I piętro budynku szkół Centrum Kształcenia ,,Nauka”

Więcej >

KADRA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

mgr Izabela Bejga

Więcej >

 

Usługa

 

Cena

Konsultacja...

Więcej >

KADRA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

mgr Izabela Bejga

Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

 

mgr Iwona Flis

psycholog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta behawioralny

 

 

mgr Romana Nawrocka – Holz

pedagog

 

 

mgr Joanna Łasak- Hampel

logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i terapii logopedycznej, socjoterapeuta

 

 

mgr Małgorzata Gajewska – Glugla

pedagog resocjalizacyjny, specjalista profilaktyki społecznej

 

 

mgr Bożena Jabłońska

doradca zawodowy, oligofrenopedagog, logopeda, trener andragog

mgr Witold Wiśniewski

psycholog