CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01(sekretariat czynny od 8 do 16)

Warunki rekrutacji

121

Warunki rekrutacji do szkół dla młodzieży.

  1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się każdy uczeń, który ukończył gimnazjum.

  2. Każdy kandydat do szkoły musi złożyć dokumenty w terminie określonym w terminarzu.

  3. Szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej, w związku z czym podanie należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

  4. O przyjęciu do szkoły będzie decydować terminowość dostarczenia wszystkich dokumentów i ewentualne uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym w wyznaczonym terminie.