CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01(sekretariat czynny od 8 do 16)

Terminarz rekrutacji

121

Terminarz rekrutacji do Technikum Zawodowego, Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I-go Stopnia

w Centrum Kształcenia „Nauka” na rok szkolny 2017/2018.

 

do 09 czerwca 2017 r.

(piątek)

Składanie podań do wybranej przez siebie szkoły.

Uwaga!

Szkoła nie bierze udziału w systemie rekrutacji elektronicznej. Podanie należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

12 czerwca 2017 r.

(poniedziałek)

Spotkanie informacyjne w szkole dla kandydatów I, II, III wyboru do Technikum Zawodowego w zawodach: technik informatyk, technik weterynarii, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, grafik komputerowy, technik ortopeda).

13 czerwca 2017 r.

(wtorek)

Spotkanie informacyjne w szkole dla kandydatów I, II, III wyboru do Liceum Ogólnokształcącego o profilach: stylu, wizażu i makijażu, ratownictwa medycznego, wojskowym.

14 czerwca 2017 r.

(środa)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół.

od 23 czerwca 2017 r.

(piątek)

do 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach  egzaminu  gimnazjalnego.

04 lipca 2017 r.

(wtorek)

Ogłoszenie listy przyjętych do szkół.

04 lipca 2017 r.

(wtorek)

Pobieranie/dopasowanie umundurowania dla uczniów klas mundurowych.