Od 13 do 31 maja 2019 r. prowadzimy nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Nie prowadzimy naboru elektronicznego - tylko wersja papierowa. Zapraszamy!

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z wizytą w Szkole Podstawowej nr 1

W ramach akcji „FLYING WINGS” odwiedziliśmy szkołę Podstawową nr 1. Dorota oraz Kinga prowadziły pokaz udzielania pierwszej pomocy.  zobacz foto

"Matematyczna bombka"

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI LIDERSKICH

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i w budynkuW dniu dzisiejszym (04.12.2018 r.) młodzież Centrum Kształcenia "Nauka"uczestniczyła w prelekcji na temat przedsiębiorczości i relacji biznesowo - liderskich. Spotkanie zorganizowane zostało w pilskim Inwest-Parku.

"Matematyka w obiektywie"

Obraz może zawierać: 14 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynkuKonkurs "Matematyka w obiektywie" rozstrzygnięty. 03.12.2018r. odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu "Matematyka w obiektywie" i wręczenie nagród. Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Prace konkursowe oceniane były pod kątem związku z matematyką, jak również techniki wykonania i oryginalności.

SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE

Obraz może zawierać: 1 osoba, na zewnątrzW dniu 29.11.2018 r. w Centrum Kształcenia „NAUKA” zorganizowano zawody patriotyczno - obronne „SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE”. W zawodach brały udział 5 - osobowe reprezentacje klas mundurowych i cywilnych. Rywalizację pomiędzy klasami zorganizowane zostały w formie wieloboju, z punktami kontrolnymi poszczególnych konkurencji umiejscowionych na pętli taktycznej o długości około 3km.    zobacz foto
 

„FLYING WINGS”

Dniu dzisiejszym 03.12.2018 r.  grupa „FLYING WINGS” odwiedziła Przedszkole nr 17 gdzie recytowaliśmy wiersze o warzywach i owocach. Recytatorkami były Anastazja Przytuła, Zuzanna Szewc, Klaudia Jankowska. Było miło i sympatycznie.    zobacz foto

Zbiórka Żywności

W okresie przedświątecznym uczniowie naszej szkoły biorą udział w zbiórkach żywności na rzecz najbardziej potrzebujących. Cieszymy się, że młodzi ludzie mają wielkie serca i prezentują postawę godną naśladowania. Jesteśmy z Was dumni. W sobotę w zbiórce uczestniczyli kadeci z klasy pierwszej. Brawo Panowie.

Liceum Ogólnokształcące

Ostatnio prezentowaliśmy wybrane klasy o różnych profilach. W Centrum Kształcenia Nauka możecie jednak zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty także na profilu ogólnym. Klasy o tym profilu są dedykowane głównie tym, którzy jeszcze poszukują własnych ścieżek edukacyjnych. Absolwent klasy o profilu ogólnym ma możliwość kontynuowania nauki na różnych kierunkach kształcenia, wszystko zależy od tego, jak sam pokieruje swoją ścieżką kariery. Zapraszamy!

Technik informatyk

A może TECHNIK INFORMATYK? Zawód Informatyk to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina techniki. Wykorzystywana jest we wszystkich sferach naszego życia w domu, szkole, handlu, przemyśle, medycynie, transporcie, rolnictwie oraz rozrywce. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się na masową skalę komputerów oraz rozwojem Internetu. Technik informatyk to zawód, na który z roku na rok jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy zarówno w kraju jak i za granią.

Kucharz

"Kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką" - nigdy nie powstaną dwa identyczne obrazy ani.... potrawy. Przedstawiając kierunki oferowane przez Centrum Kształcenia Nauka nie możemy zapomnieć o naszych kucharzach. Kształcenie w zawodzie kucharz odbywa się w 3-letniej Szkole Branżowej I Stopnia. Wiedza zdobyta w szkole jest istotna, lecz najważniejsza jest praktyka zdobyta podczas zajęć praktycznych w naszej szkole oraz na praktykach zawodowych w różnych zakładach gastronomicznych.

Spotkanie z terapeutą

Obraz może zawierać: 4 osoby, pies, buty i w budynkuW dniu dzisiejszym uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii mieli okazję spotkać się z panią Julią Bondarenko, która omówiła istotę kynoterapii (dogoterapii), w tym zagadnienia terapeutyczne dotyczące dzieci i osób dorosłych.

Technik logistyk

W naszej szkole kształcimy także przyszłych logistyków? Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw zarządzania zapasami, organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.,

Szkolny konkurs wiedzy pt.,,Aids-wczoraj, dziś, jutro"

Szkolny konkurs wiedzy pt.,,Aids-wczoraj, dziś, jutro" już za nami. Pierwsze miejsce zajął Franciszek Kozłowski z klasy IG, drugie Izabela Szlaga z klasy ILOwr, trzecie Oskar Sutkiewicz z klasy ILOwr. Serdecznie gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że uczniowie wezmą udział w olimpiadzie szczebla powiatowego 30 listopada br.

Ślubowanie klas I

"Młodemu pokoleniu trzeba dać korzenie i skrzydła..."  Zgodnie z tradycją naszej szkoły Święto Niepodległości połączyliśmy z momentem bardzo ważnym dla społeczności uczniowskiej - ślubowaniem klas I.  Dodatkowo uczniowie klas o profilu wojskowym otrzymali pagony i oficjalnie zostali kadetami I roku. Drodzy uczniowie klas I - pamiętajcie o wartościach, które wymienialiście w tekście ślubowania i czujcie się dobrze w naszej szkole!   zobacz foto

Uczciliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości

"Wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia..." 9 listopada 2018 r. o godz. 9.15 w MDK "Iskra" w Pile  uroczystym apelem uczciliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klas II LO W, II LO, III W, IV F podczas występu słowem, śpiewem i gestem zachęcili do refleksji na temat takich pojęć jak patriotyzm i wolność. Uczcili bohaterów walki  o niepodległość Polski. Próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak dziś służyć ojczyźnie? Może będąc dobrym i uczciwym człowiekiem, może pracą i nauką?   zobacz foto

Wirtualny Spacer
W Centrum Kształcenia Nauka w Pile posiadamy Szkoły Policealne a w nich bogatą ofertą kierunków zawodowych. Szkoła Policealna w Pile daje możliwość zdobycia konkretnego zawodu. Warunkiem rozpoczęcia edukacji w szkole jest ukończenie liceum ogólnokształcącego. W szkołach policealnych przedmioty dzielą się na teoretyczne i praktyczne. Każdy Słuchacz musi też odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe. Nauka w szkole policealnej kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikację w danym zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Absolwenci otrzymują dyplomy zawodowe i suplementy w języku angielskim (są one akceptowalne w krajach Unii Europejskiej).