DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH - 14.04.2018 R. ZAPRASZAMY!!!    Zobacz całą ofertę naszej szkoły!

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO NAS? - ZAPRASZAMY!!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01(sekretariat czynny od 8:00 do 15:00)

Z życia szkoły

Kolędy na targowisku

6 grudnia 2017 r. młodzież z Centrum Kształcenia 'Nauka" wprowadziła nas w świąteczny nastrój , śpiewając kolędy . Serdecznie dziękujemy! zobacz foto

Każdy może zostać Świętym Mikołajem

W dniu 02.12.2017 r. uczestniczyliśmy w akcji "Każdy może zostać Świętym Mikołajem". Była to akcja charytatywna dla pani Beaty Giłka na Targowisku Miejskim w Pile przy ul. Rynkowa. Nasze uczennice  Zuzanna Modlitowska i Wiktoria Seyda śpiewały  kolędy i grały na trąbce.   zobacz foto

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Dlaczego? Bo pomysł, by dzieci pomagały dzieciom, młodzież - młodzieży to BARDZO DOBRY POMYSŁ! Nasze serca biją mocniej i szczodrzej od 27.11. do 2.01.2018 r.

Kadeci na obchodach 187 rocznicy Powstania Listopadowego

29 listopada 2017 r. 40 kadetów klas wojskowych z Centrum Kształcenia "Nauka" współorganizowało wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Munduru obchody 187 rocznicy Powstania Listopadowego. Kadeci przebrani w mundury z okresu powstania  i z okresów innych wojen o niepodległość Rzeczypospolitej ulicami miasta z orkiestrą przemaszerowali na Plac Zwycięstwa. Patriotyczna inscenizacja w tym miejscu zgromadziła wielu mieszkańców naszego grodu, w tym również rodziny naszych uczniów z poza Piły. Uroczystość zakończyło przemówienie Prezydenta miasta pana Piotra Głowskiego, który w ciepłych słowach odniósł się do kadetów klas wojskowych kultywujących tradycje powstańców listopadowych, wysoko ocenił też kunszt i zaangażowanie naszych uczniów.   zobacz foto

Kolejne szkolenie kadetów

25 listopada 2017 r. uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w kolejnym dniu szkoleniowym w 100 batalionie łączności w Wałczu. Przy bardzo deszczowej pogodziena rozmokłym pasie taktycznym, kadeci doskonalili swe umiejętności w pokonywaniu terenu i przeszkód terenowych. Atrakcyjność szkolenia podniósł element zajęć z bronią bojową. Mimo chłodu, zapał i kondycja kadetom dopisywały. Zajęcia zakończyła gorąca wojskowa grochówka.  zobacz foto

Wizyta Starosty Pilskiego

15.11.2017 r. naszą szkołę odwiedził starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski. Podczas spotkania omówił zadania starosty i starostwa. Podzielił sie także z młodzieżą własnym doświadczeniem i pasjami.  zobacz foto

Święto Niepodległości

10 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyła się piękna, patriotyczna uroczystość z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości. Odśpiewaliśmy Hymn Polski i obejrzeliśmy występ artystyczny uczniów. W tym wyjątkowym dniu młodzież klas pierwszych złożyła również ślubowanie, a kadeci klas wojskowych otrzymali z rąk pana dyrektora Adama Nowickiego pagony na mundury. zobacz foto

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Centrum Kształcenia ,,Nauka”

W okresie od  14 do 28 października 2017 r. młodzież szkół dziennych Centrum Kształcenia ,,Nauka” w Pile kształcąca się w zawodach kucharz, technik usług fryzjerskich i hotelarskich, przebywała na dwutygodniowych praktykach w Grecji, podczas których zdobywała niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w przyszłej profesji. Szkoła umożliwiła swoim uczniom udział w zagranicznych praktykach poprzez realizację projektu ,,Zagraniczna praktyka zawodowa – możliwością poszerzenia naszych perspektyw zawodowych”. Środki na podjęcie tego przedsięwzięcia pozyskane zostały z Funduszy Europejskich – Wiedza, Edukacja, Rozwój. Celem projektu jest wyposażenie uczestników nie tylko w specjalistyczną wiedzę, ale również w kompetencje społeczne i osobiste. Uczniowie przy okazji nauki praktyki, poznali historię Grecji, jej kulturę i tradycję. Do odbycia stażu zostali zakwalifikowani kandydaci, którzy mają już pewne zasoby wiadomości i umiejętności, wykazali się wysoką kulturą osobistą i prezentowali pozytywną motywację do zagranicznego wyjazdu. Kluczowe również okazały się ich kompetencje językowe z zakresu języka angielskiego, niezbędne do procesu adaptacji i integracji. Ukończenie zagranicznego stażu potwierdzone zostanie certyfikatem, potwierdzającym zdobycie umiejętności, cenionych w całej Unii Europejskiej.   zobacz foto

Katarzyna Janicka

W dniu 31.10.2017 r. w ramach projektu PERSONA "NIE" NON GRATA gościliśmy w naszej szkole  panią Katarzynę Janicką. Pani Katarzyna jest tłumaczem konferencyjmyn - urzędnikiem DG SCIC Komisji Europejskiej. DG SCIC to największa słuzba tłumaczeniowa na świecie, tłumacze DGSCIC pracują między innymi podczas najważniejszych posiedzeń dla UE (np. szczyty prezydentów i premierów).  zobacz foto

Magdalena Niedziałkowska

W dniu 27.10.2017 r. w ramach projektu PERSONA "NIE" NON GRATA gościliśmy w naszej szkole  panią Magdalenę Niedziałkowską - wizażystkę MAKEUP ARTIST & STYLIST.   zobacz foto

Wirtualny Spacer
W Centrum Kształcenia Nauka w Pile posiadamy Szkoły Policealne a w nich bogatą ofertą kierunków zawodowych. Szkoła Policealna w Pile daje możliwość zdobycia konkretnego zawodu. Warunkiem rozpoczęcia edukacji w szkole jest ukończenie liceum ogólnokształcącego. W szkołach policealnych przedmioty dzielą się na teoretyczne i praktyczne. Każdy Słuchacz musi też odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe. Nauka w szkole policealnej kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikację w danym zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Absolwenci otrzymują dyplomy zawodowe i suplementy w języku angielskim (są one akceptowalne w krajach Unii Europejskiej).