CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01(sekretariat czynny od 8 do 16)

BRANŻOWA SZKOŁA I - go STOPNIA

Tutaj znajdiesz ćwiczenia i zadania z informatyki OIwH i ECDL

Więcej >

Technikum weterynaryjne w Pile

Technik weterynarii - symbol cyfrowy zawodu: 324002

Kierunek dający...

Więcej >

Grafik komputerowy to nowoczesny zawód powstały w wyniku rozwoju technicznego.

Technik grafik może projektować...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „NAUKA” kształcimy młodzież także w Zasadniczej Szkole Zawodowej w...

Więcej >

Centrum Kształcenia Nauka posiada w swej ofercie dzienne technikum hotelarstwa dla młodzieży kształcące w...

Więcej >

Technik usług fryzjerskich

Polecamy naukę w technikum fryzjerskim przy Centrum Kształcenia „Nauka” w...

Więcej >

W Centrum Kształcenia Nauka posiadamy technikum informatyczne dla młodzieży kształcące w zawodzie Technik...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „Nauka” oferujemy kształcenie w  Liceum Ogólnokształcącym o profilu stylu, wizażu i...

Więcej >

Szkoła prowadzi klasy o profilu wojskowym, zarówno w liceum jak i technikum. Oferta skierowana jest do tych...

Więcej >

„Pomoc drugiemu człowiekowi jest również naszym sukcesem…” Polecamy naukę w liceum o profilu ratownictwa...

Więcej >

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda będzie mógł nauczyć  się zadań... Więcej >

W Centrum Kształcenia „NAUKA” kształcimy młodzież także w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach:

  • kucharz
  • fryzjer

 Absolwent w zawodzie kucharz  może rozpocząć pracę w restauracjach, hotelach, zajazdach, pubach, kawiarniach i wszelkich punktach gastronomicznych.

Absolwent w zawodzie fryzjer   może rozpocząć pracę w zakładach  i salonach fryzjerskich. 

Uczeń może ubiegać się o dyplom potwierdzający jego kwalifikacje zawodowe wówczas musi zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie, który przygotowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna- egzamin odbywa się w naszej szkole.

Jesteśmy w Pile od 20 lat, mamy wielu absolwentów, którzy kontynuowali dalszą naukę w naszych Szkołach dla Dorosłych.

Zapraszamy w roku szkolnym 2017/2018  do Branżowej Szkoły I-go stopnia w Centrum Kształcenia „NAUKA” w  Pile w zawodzie

  • kucharz,
  • fryzjer .