CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01 w okresie wakacji i ferii sekretariat czynny od 8:00 do 13:00

Liceum o profilu wojskowym

 Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:   

1. Od 13 maja do 31 maja 2019 r do godz. 15.00...

Więcej >

Plan lekcji - rok szkolny 2019/2020 - semestr I

Więcej >

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH:

  • 2 stycznia 2020 r.

  • 3 stycznia 2020...

Więcej >

Tutaj znajdiesz ćwiczenia i zadania z informatyki OIwH i ECDL

Więcej >

Technikum weterynaryjne w Pile

Technik weterynarii - symbol cyfrowy zawodu: 324002

Kierunek dający...

Więcej >

Grafik komputerowy to nowoczesny zawód powstały w wyniku rozwoju technicznego.

Technik grafik może projektować...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „NAUKA” kształcimy młodzież także w Zasadniczej Szkole Zawodowej w...

Więcej >

Centrum Kształcenia Nauka posiada w swej ofercie dzienne technikum hotelarstwa dla młodzieży kształcące w...

Więcej >

Technik usług fryzjerskich

Polecamy naukę w technikum fryzjerskim przy Centrum Kształcenia „Nauka” w...

Więcej >

W Centrum Kształcenia Nauka posiadamy technikum informatyczne dla młodzieży kształcące w zawodzie Technik...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „Nauka” oferujemy kształcenie w  Liceum Ogólnokształcącym o profilu stylu, wizażu i...

Więcej >

Szkoła prowadzi klasy o profilu wojskowym, zarówno w liceum jak i technikum. Oferta skierowana jest do tych...

Więcej >

„Pomoc drugiemu człowiekowi jest również naszym sukcesem…” Polecamy naukę w liceum o profilu ratownictwa...

Więcej >

technik logistyk
 

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta...

Więcej >

Liceum fotograficzne

Wybierając klasę o profilu fotograficznym:

  1. Poznasz podstawowe i zaawansowane funkcje...
Więcej >

Szkoła prowadzi klasy o profilu wojskowym, zarówno w liceum jak i technikum. Oferta skierowana jest do tych uczniów, którzy w przyszłości pragną pełnić zawodową służbę wojskową. Przygotowujemy absolwentów zarówno do studiów w akademiach wojskowych jak i do służby kontraktowej, w tym także do służby w nowo formowanych jednostkach obrony terytorialnej.

 W trakcie nauki uczniowie poznają min. podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego, odbywają szkolenie bojowe i  logistyczne. Zajęcia rozpoczyna 3- dniowy obóz integracyjny , kolejne prowadzone  są w garnizonie pilskim, a rok szkolny kończy 10-dniowy obóz poligonowy.  Ponadto,  cyklicznie co kwartał,  całodzienne szkolenia zintegrowane odbywają się  w jednostkach wojskowych.

 Absolwenci posiadają wiedzę z obszaru szkolenia bojowego, wiedzę teoretyczną z zakresu balistyki i teorii strzału, terenoznawstwa,  zasad budowy stanowisk ogniowych, znają rodzaje min własnych i innych państw, organizację obrony przeciwlotniczej, przepisy i zasady organizacji łączności, zasady obrony i ochrony obiektów, podstawy udzielania pierwszej pomocy medycznej. Ponadto uczniowie  technikum poznają zasady działania i zadania bezzałogowych statków powietrznych. Cotygodniowe treningi strzeleckie i walki wręcz pozwalają zdobywać  kolejne żołnierskie umiejętności.  Wszystkie zajęcia w klasach wojskowych odbywają się w pełnym umundurowaniu i zgodnie z zasadami musztry.