CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01(sekretariat czynny od 8 do 16)

Technik Hotelarstwa

Tutaj znajdiesz ćwiczenia i zadania z informatyki OIwH i ECDL

Więcej >

Technikum weterynaryjne w Pile

Technik weterynarii - symbol cyfrowy zawodu: 324002

Kierunek dający...

Więcej >

Grafik komputerowy to nowoczesny zawód powstały w wyniku rozwoju technicznego.

Technik grafik może projektować...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „NAUKA” kształcimy młodzież także w Zasadniczej Szkole Zawodowej w...

Więcej >

Centrum Kształcenia Nauka posiada w swej ofercie dzienne technikum hotelarstwa dla młodzieży kształcące w...

Więcej >

Technik usług fryzjerskich

Polecamy naukę w technikum fryzjerskim przy Centrum Kształcenia „Nauka” w...

Więcej >

W Centrum Kształcenia Nauka posiadamy technikum informatyczne dla młodzieży kształcące w zawodzie Technik...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „Nauka” oferujemy kształcenie w  Liceum Ogólnokształcącym o profilu stylu, wizażu i...

Więcej >

Szkoła prowadzi klasy o profilu wojskowym, zarówno w liceum jak i technikum. Oferta skierowana jest do tych...

Więcej >

„Pomoc drugiemu człowiekowi jest również naszym sukcesem…” Polecamy naukę w liceum o profilu ratownictwa...

Więcej >

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda będzie mógł nauczyć  się zadań... Więcej >

Centrum Kształcenia Nauka posiada w swej ofercie dzienne technikum hotelarstwa dla młodzieży kształcące w zawodzie: Technik Hotelarstwa, symbol cyfrowy  zawodu 422402.

Przedmioty zawodowe na kierunku technik hotelarstwa zgodnie z podstawą programową MEN to:

  • Organizacja pracy w hotelarstwie
  • Działalność recepcji
  • Usługi żywieniowe w hotelarstwie
  • Marketing usług hotelarskich
  • Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
  • Język obcy zawodowy w hotelarstwie
  • Techniki pracy w hotelarstwie
  • Obługa konsumenta
  • Obsługa informatyczna w hotelarstwie

Młodzież z technikum hotelarstwa musi odbyć też obowiązkową praktykę zawodową w ilości godzin wymaganych przez MEN.

Technik Hotelarstwa w swej pracy zawodowej organizuje, planuje i koordynuje wszelkie usługi związane z hotelarstwem w hotelach. Obsługuje gości zgodnie ze standartami, przyjmuje zamówienia, pilnuje rezerwacji oraz płatności. Powinien być przygotowany również do obsługi gości typu VIP. Może organizować wszelkie atrakcje związane z pobytem w hotelu: zawody sportowe, rekreacja, turystyka. Technik Hotelarstwa powienien promować swój hotel i umieć analizować rynek konkurencji. Jego obowiązkiem jest dbanie o jak najlepszy wizerunek swego miejsca pracy i zadowolenie gości na jak najwyższym poziomie. Musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, znać zasady postępowania przeciwożarowego w razie zagrożenia oraz dbać o sprawy sanitarno-epidemiologiczne.