CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01 w okresie wakacji i ferii sekretariat czynny od 8:00 do 13:00

Technik informatyk

 Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:   

1. Od 13 maja do 31 maja 2019 r do godz. 15.00...

Więcej >

DODATKOWE DNI WOLNE:

 • 2 listopada 2018 r.
 • 29 kwietnia 2019 r. (z wyjątkiem Branżowej Szkoły I Stopnia –...
Więcej >

Tutaj znajdiesz ćwiczenia i zadania z informatyki OIwH i ECDL

Więcej >

Technikum weterynaryjne w Pile

Technik weterynarii - symbol cyfrowy zawodu: 324002

Kierunek dający...

Więcej >

Grafik komputerowy to nowoczesny zawód powstały w wyniku rozwoju technicznego.

Technik grafik może projektować...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „NAUKA” kształcimy młodzież także w Zasadniczej Szkole Zawodowej w...

Więcej >

Centrum Kształcenia Nauka posiada w swej ofercie dzienne technikum hotelarstwa dla młodzieży kształcące w...

Więcej >

Technik usług fryzjerskich

Polecamy naukę w technikum fryzjerskim przy Centrum Kształcenia „Nauka” w...

Więcej >

W Centrum Kształcenia Nauka posiadamy technikum informatyczne dla młodzieży kształcące w zawodzie Technik...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „Nauka” oferujemy kształcenie w  Liceum Ogólnokształcącym o profilu stylu, wizażu i...

Więcej >

Szkoła prowadzi klasy o profilu wojskowym, zarówno w liceum jak i technikum. Oferta skierowana jest do tych...

Więcej >

„Pomoc drugiemu człowiekowi jest również naszym sukcesem…” Polecamy naukę w liceum o profilu ratownictwa...

Więcej >

technik logistyk
 

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta...

Więcej >

Liceum fotograficzne

Wybierając klasę o profilu fotograficznym:

 1. Poznasz podstawowe i zaawansowane funkcje...
Więcej >

W Centrum Kształcenia Nauka posiadamy technikum informatyczne dla młodzieży kształcące w zawodzie Technik Informatyk
symbol cyfrowy zawodu: 351203.

Technik Informatyk zdaje egzaminy zawodowe organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na poszczególne kwalifikację:

E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Absolwent technikum informatycznego powienien być gotowy do wykonywania następujacyh prac:

 • administrowania bazami danych i ich tworzenie
 • administrownia stronami www, tworzenia aplikacji oraz stron internetowych
 • montażu oraz ekspolatacji komputera i urządzeń z nim związanych
 • aministrowania lokalnymi sieciami komputerowymi oraz ich projektownia i wykonywania na zlecenia

Przedmioty zawodowe w technkum informatycznym zgodne z podstawą programową MEN to:

 • Podejmowanie i prowdzenie działalności gospodarczej w branży inforatycznej
 • Język angielski zawodowy w branzy informatycznej
 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • Administracja bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych

Zapraszamy do nauki w technikum informatycznym w Pile.