CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01(sekretariat czynny od 8 do 16)

Technik ortopeda

Tutaj znajdiesz ćwiczenia i zadania z informatyki OIwH i ECDL

Więcej >

Technikum weterynaryjne w Pile

Technik weterynarii - symbol cyfrowy zawodu: 324002

Kierunek dający...

Więcej >

Grafik komputerowy to nowoczesny zawód powstały w wyniku rozwoju technicznego.

Technik grafik może projektować...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „NAUKA” kształcimy młodzież także w Zasadniczej Szkole Zawodowej w...

Więcej >

Centrum Kształcenia Nauka posiada w swej ofercie dzienne technikum hotelarstwa dla młodzieży kształcące w...

Więcej >

Technik usług fryzjerskich

Polecamy naukę w technikum fryzjerskim przy Centrum Kształcenia „Nauka” w...

Więcej >

W Centrum Kształcenia Nauka posiadamy technikum informatyczne dla młodzieży kształcące w zawodzie Technik...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „Nauka” oferujemy kształcenie w  Liceum Ogólnokształcącym o profilu stylu, wizażu i...

Więcej >

Szkoła prowadzi klasy o profilu wojskowym, zarówno w liceum jak i technikum. Oferta skierowana jest do tych...

Więcej >

„Pomoc drugiemu człowiekowi jest również naszym sukcesem…” Polecamy naukę w liceum o profilu ratownictwa...

Więcej >

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda będzie mógł nauczyć  się zadań... Więcej >

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda będzie mógł nauczyć  się zadań zawodowych:

  • planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny,
  • nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną,
  • ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych,
  • posługiwanie się przyrządami i aparaturą pomiarową,
  • użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
  • planowanie i organizowanie własnej pracy,
  • korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
  • postępowanie zgodnie z zasadami etyki,
  • stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych.

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik ortopeda absolwent może podejmować pracę w:
- zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych,
- przyklinicznych, przyszpitalnych, przysanatoryjnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
- poradniach zaopatrzenia ortopedycznego,
- zakładach naukowo-badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
- punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
- oddziałach szpitalnych i przychodniach,
- prowadzić własną działalność gospodarczą.