CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01 w okresie wakacji i ferii sekretariat czynny od 8:00 do 13:00

Technik Weterynarii

 Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:   

1. Od 13 maja do 31 maja 2019 r do godz. 15.00...

Więcej >

DODATKOWE DNI WOLNE:

  • 2 listopada 2018 r.
  • 29 kwietnia 2019 r. (z wyjątkiem Branżowej Szkoły I Stopnia –...
Więcej >

Tutaj znajdiesz ćwiczenia i zadania z informatyki OIwH i ECDL

Więcej >

Technikum weterynaryjne w Pile

Technik weterynarii - symbol cyfrowy zawodu: 324002

Kierunek dający...

Więcej >

Grafik komputerowy to nowoczesny zawód powstały w wyniku rozwoju technicznego.

Technik grafik może projektować...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „NAUKA” kształcimy młodzież także w Zasadniczej Szkole Zawodowej w...

Więcej >

Centrum Kształcenia Nauka posiada w swej ofercie dzienne technikum hotelarstwa dla młodzieży kształcące w...

Więcej >

Technik usług fryzjerskich

Polecamy naukę w technikum fryzjerskim przy Centrum Kształcenia „Nauka” w...

Więcej >

W Centrum Kształcenia Nauka posiadamy technikum informatyczne dla młodzieży kształcące w zawodzie Technik...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „Nauka” oferujemy kształcenie w  Liceum Ogólnokształcącym o profilu stylu, wizażu i...

Więcej >

Szkoła prowadzi klasy o profilu wojskowym, zarówno w liceum jak i technikum. Oferta skierowana jest do tych...

Więcej >

„Pomoc drugiemu człowiekowi jest również naszym sukcesem…” Polecamy naukę w liceum o profilu ratownictwa...

Więcej >

technik logistyk
 

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta...

Więcej >

Liceum fotograficzne

Wybierając klasę o profilu fotograficznym:

  1. Poznasz podstawowe i zaawansowane funkcje...
Więcej >

Technikum weterynaryjne w Pile

Technik weterynarii - symbol cyfrowy zawodu: 324002

Kierunek dający wykształcenie średnie. Technium weterynaryjne jest szkołą dzienną dla młodzieży. Składa się z trzech egzaminów państwowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Każdy zdany egzamin daje zaświadczenie potwierdzające daną kwalifikacje:

Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt - R.9
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych - R.10
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej - R.11

W swej ofercie edukacyjnej posiadamy też szkołę dla dorosłych
POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE – na podbudowie szkoły średniej
w zawodzie: Technik Weterynarii.

Program nauczania w zawodzie Technik Weterynarii podzielony jest na przedmioty praktyczne i teoretyczne m.in.

Chów i hodowla zwierząt, Choroby i pielęgnacja zwierząt, Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, Pracownia anatomiczna, Pracownia inseminacyjna, Pracownia Diagnostyczna, Pracownia Laboratoryjna i inne.

Absolwenci Technikum Weterynarii mogą znaleźć zatrudnienie w: lecznicach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, stacjach hodowli zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, rzeźniach, gospodrastwach rolnych lub agroturystycznych, zakładach przetwórstwa, schorniskach dla zwierząt, nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.  Ukończenie technikum weterynaryjnego daję zatem wiele możliwości zawodowych.