CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01 w okresie wakacji i ferii sekretariat czynny od 8:00 do 13:00

TERMINARZ REKRUTACJI

 Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:   

1. Od 13 maja do 31 maja 2019 r do godz. 15.00...

Więcej >

DODATKOWE DNI WOLNE:

  • 2 listopada 2018 r.
  • 29 kwietnia 2019 r. (z wyjątkiem Branżowej Szkoły I Stopnia –...
Więcej >

Tutaj znajdiesz ćwiczenia i zadania z informatyki OIwH i ECDL

Więcej >

Technikum weterynaryjne w Pile

Technik weterynarii - symbol cyfrowy zawodu: 324002

Kierunek dający...

Więcej >

Grafik komputerowy to nowoczesny zawód powstały w wyniku rozwoju technicznego.

Technik grafik może projektować...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „NAUKA” kształcimy młodzież także w Zasadniczej Szkole Zawodowej w...

Więcej >

Centrum Kształcenia Nauka posiada w swej ofercie dzienne technikum hotelarstwa dla młodzieży kształcące w...

Więcej >

Technik usług fryzjerskich

Polecamy naukę w technikum fryzjerskim przy Centrum Kształcenia „Nauka” w...

Więcej >

W Centrum Kształcenia Nauka posiadamy technikum informatyczne dla młodzieży kształcące w zawodzie Technik...

Więcej >

W Centrum Kształcenia „Nauka” oferujemy kształcenie w  Liceum Ogólnokształcącym o profilu stylu, wizażu i...

Więcej >

Szkoła prowadzi klasy o profilu wojskowym, zarówno w liceum jak i technikum. Oferta skierowana jest do tych...

Więcej >

„Pomoc drugiemu człowiekowi jest również naszym sukcesem…” Polecamy naukę w liceum o profilu ratownictwa...

Więcej >

technik logistyk
 

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta...

Więcej >

Liceum fotograficzne

Wybierając klasę o profilu fotograficznym:

  1. Poznasz podstawowe i zaawansowane funkcje...
Więcej >

 Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:   

1. Od 13 maja do 31 maja 2019 r do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Od 19 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły oryginalnego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. 28 czerwca 2019 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów rezerwowych.

4. Od 01 lipca 2019 r.  do 10 lipca 2019 r  – wydanie przez szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum oraz liceum ogólnokształcącego-profil wojskowy skierowań na badania lekarskie.

5. 10 lipca 2019 r  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów rezerwowych.

6. Do 30.08.2019 r.  C. K.  „Nauka” – prowadzi nabór uzupełniający

7. 10 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w sali 29 pobierane będą wymiary munduru i obuwia -dotyczy klas wojskowych.