CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01(sekretariat czynny od 7:30 do 15:30)

Technik farmaceutyczny

Zapraszamy do nauki w Centrum Kształcenia w Pile na kierunku Technik Farmaceutyczny. Technik Farmacji to zawód, który daje duże perspektywy zatrudnienia w Polsce oraz za granicami kraju i cieszący się zaufaniem publicznym w naszej społeczności. Technik Farmaceutyczny zgodnie z ustawą może podjąć prace w aptece lub laboratorium. Farmaceuta w aptekach zajmuje się wytwarzaniem produktów leczniczych, sporządzaniem leków aptecznych oraz leków recepturowych, wydawaniem leków, produktów i wyrobów medycznych.

W Centrum Kształcenia Nauka Technik Farmacji to kierunek trwający 2 lata (czyli cztery semestry) w systemie stacjonarnym w trybie weekendowym.

Organizacja nauki na farmaceutyce w Pile umożliwia zdobycie dyplomu Technika Farmaceutycznego bez względu na wiek, nie trzeba też rezygnować z dotychczasowego zatrudnienia, by rozpocząć naukę.

Absolwenci kierunku Technik Farmacji otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a kiedy zdadzą egzamin państwowy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną otrzymują także dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Farmaceutyczny.

Każdy Słuchacz kierunku Technik Farmaceutyczny musi też odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe w placówkach służby zdrowia, aptekach ogólnodostępnych, zakładowych lub szpitalnych.