Menu Zamknij

Terminarz rekrutacji 2022/2023

Terminarz rekrutacji

do klas z oddziałami przygotowania wojskowego /OPW/

Technikum Zawodowego w zawodzie technik logistyk (klasa wojskowa),

Liceum Ogólnokształcącego (klasa wojskowa)

w Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile

na rok szkolny 2022 / 2023

od 16 maja 2022r.
do 31 maja 2022r.
do godz.13.00
Składanie podań o przyjęcie do szkoły wraz z orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  wskazującym na bardzo dobry stan zdrowia kandydata do klasy wojskowej (podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2021 poz.1082).
Wybór spośród następujących opcji:
1. Złożenie formularza on-line tutaj.
2. Dostarczenie papierowej wersji formularza do sekretariatu szkoły lub wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramce szkolnej. Wersja papierowa do pobrania tutaj.
3. Przesłanie papierowej wersji formularza pocztą na adres szkoły. (Centrum Kształcenia „Nauka” ul. Warsztatowa 6, 64-920 Piła)
4. Zeskanowanie wypełnionego, podpisanego formularza i przesłanie go na adres: sekreatriat@nauka.pila.pl
Uwaga!
W przypadku opcji 1 lub 4 wydrukowane i podpisane formularze należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć najpóźniej w dniu, w którym będzie przeprowadzana próba sprawności fizycznej.
10 czerwca 2022r.
od godz.15.00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. Miejsce – Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile, ul. Warsztatowa 6B (przy INTERNACIE).
10 czerwca 2022r.
od godz.15.00
Pobieranie wymiarów, dopasowanie umundurowania dla uczniów  klas wojskowych. (Budynek D po lewej stronie przy wejściu do szkoły.)
14 czerwca 2022r. godz.12.00Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej.(strona internetowa szkoły)
27 czerwca 2022r. godz.12.00 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – II termin. Miejsce – Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile, ul. Warsztatowa 6B. (przy INTERNACIE)
od 24 czerwca 2022r.
do 15 lipca 2022r.
do godz.12.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej należy wraz ze świadectwem dostarczyć podpisany formularz w wersji papierowej.
od 16 maja 2022r.
do 15 lipca 2022r. godz.13.00
Wydanie kandydatom do Technikum Zawodowego skierowania na badanie lekarskie mających na celu stwierdzenie braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
15  lipca 2022r.
godz.13.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. (strona internetowa szkoły)
19 sierpnia 2022r.
od godz. 8.00
Odbiór umundurowania po okazaniu dowodu wpłaty z dopiskiem klasa wojskowa .
24 sierpnia 2022r.
godz.16.00
Spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na obóz dla klas wojskowych. (główny budynek szkoły, sala nr 28)
26-28 sierpnia 2022r.Obóz dla uczniów klas wojskowych.
do 31 sierpnia 2022r.
do godz.15.00
Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy tylko kandydatów do Technikum Zawodowego).

ZESTAW ĆWICZEŃ DLA KANDYDATÓW DO PIERWSZYCH KLAS O PROFILU WOJSKOWYM

Terminarz rekrutacji

do klas cywilnych

Technikum Zawodowego, Liceum Ogólnokształcącego

w Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile

na rok szkolny 2022 / 2023

od 16 maja 2022r.
do 20 czerwca 2022r.
do godz.13.00
Składanie podań o przyjęcie do szkoły.
Wybór spośród następujących opcji:
1. Złożenie formularza on-line tutaj.
2. Dostarczenie papierowej wersji formularza do sekretariatu szkoły lub wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramce szkolnej. Wersja papierowa do pobrania tutaj.
3. Przesłanie papierowej wersji formularza pocztą na adres szkoły. (Centrum Kształcenia „Nauka” ul. Warsztatowa 6, 64-920 Piła)
4. Zeskanowanie wypełnionego, podpisanego formularza i przesłanie go na adres: sekreatriat@nauka.pila.pl
Uwaga!
W przypadku opcji 1 lub 4 wydrukowane i podpisane formularze należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
10 czerwca 2022r.
od godz.15.00
Pobieranie wymiarów, dopasowanie umundurowania dla uczniów  klasy ratownictwo przedmedyczne. (Budynek D po lewej stronie przy wejściu do szkoły)
od 24 czerwca 2022r.
do 15 lipca 2022r.
do godz.12.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej należy wraz ze świadectwem dostarczyć podpisany formularz w wersji papierowej.
od 16 maja 2022r.
do 15 lipca 2022r. godz.13.00
Wydanie kandydatom do Technikum Zawodowego skierowania na badania lekarskie mających na celu stwierdzenie brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
15 lipca 2022r.
godz.13.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. (strona internetowa szkoły)
19 sierpnia 2022r.
od godz. 8.00
Odbiór umundurowania po okazaniu dowodu wpłaty z dopiskiem klasa ratownictwa przedmedycznego.
do 31 sierpnia 2022r.
do godz.15.00
Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy tylko kandydatów do Technikum Zawodowego).

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij