PROWADZIMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. ZAPRASZAMY!    Zobacz całą ofertę naszej szkoły!      POBIERZ PODANIE

Z ŻYCIA SZKOŁY

Pamiętaj o profilaktyce

Zapraszamy do udziału w konkursie pt.,,Pamiętaj o profilaktyce - chroń siebie i najbliższych". Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu fotografii zachęcającej kobiety do dbania o własne zdrowie i wykonywania badań profilaktycznych w kierunku nowotworu piersi. Więcej informacji udzieli Wam pedagog szkolny.

Obóz szkoleniowy w Kamienicy

Jak co roku w pierwszych dniach  września  kadeci z pierwszych klas wojskowych odbyli szkolenie na obozie w Kamienicy. To pierwszy etap szkolenia podstawowego obejmującego: taktykę, naukę strzelania, testy sprawnościowe, wspinaczkę oraz podstawowe pozycje strzeleckie. Obóz zakończył drużynowy wielobój sportowo-obronny.  zobacz foto

Festiywal Sztuk Walki

W sobotę 8 września 2018 r. na Targowisku Miejskim w Pile odbły się Festiwal Sztuk Walki. Podczas festiwalu nasi kadeci zrobili pokaz musztry paradnej.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

3 września uroczystą akademią rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Pewnie wielu uczniów z żalem żegnało wakacje, bo jak zawsze trwały za krótko. Mamy jednak nadzieję, że znalazła się przynajmniej garstka takich, którzy do szkoły powrócili z radością- chociażby po to, aby spotkać koleżanki i kolegów. Wszystkich przybyłych powitała Pani Dyrektor Małgorzata Leniec, która ciepłe słowa skierowała szczególnie do uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną swoją edukację w murach naszej szkoły. Krótki program artystyczny przedstawili uczniowie klas starszych pod czujnym okiem pani Anny Suszek oraz pani Anny Makuszewskiej.
W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, nauczycielom wytrwałości, a rodzicom satysfakcji z osiągnięć swoich dzieci!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 ODBĘDZIE SIE 3 WRZEŚNIA 2018 R. O GODZ. 11:00.

PRAKTYKI W GRECJI

Serdecznie zapraszamy uczniów Technikum Zawdowego kształcących się w zawodach technik weterynarii i technik informatyk do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Praktyka czyni mistrza”. Projekt dotyczy realizacji dwutygodniowych zagranicznych staży zawodowych w Grecji w terminie 1.10.2018 – 12.10.2018. Formularze można pobrać w sekretariacie szkoły oraz na naszej stronie internetowej. Termin ich składania upływa 31.08.2018. Jednocześnie informujemy, że 3.09.2018 o godzinie 9.00 w sali 28 odbędzie się test z języka angielskiego dla wszystkich osób biorących udział w rekrutacji do projektu.  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

EGZAMINY POPRAWKOWE

Terminy egzaminów poprawkowych - zobacz

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2018/2019

Po zakończeniu podstawowej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019, otworzyliśmy następujące kierunki kształcenia: technik informatyk (profil wojskowy), technik logistyk (profil wojskowy), technik weterynarii , technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz liceum ogólnokształcące o profilach: wojskowym, stylu, wizażu i makijażu, ratownictwa medycznego. W dalszym ciągu prowadzimy nabór uzupełniający. Kwestionariusze  można pobierać klikając tutaj,  pełną ofertę naszej szkoły można zobaczyć klikając tutaj, a terminarz rekrutacji znajdziesz tutaj. Więcej informacji udzieli sekretariat pod nr tel.67 214 84 01 wew.10. Serdecznie zapraszamy!!!

Kadeci na obozie szkoleniowym

W dniach 18-27 czerwca 2018r. kadeci naszych klas wojskowych realizują dziesięciodniowy program szkoleniowy nad jeziorem Bytyń. Zajęcia z taktyki, atletyki terenowej, walki wręcz i szkolenia całkowicie wypełniają program dnia. Kadeci wykazują się wysokim zaangażowaniem, ogromną energią, chętnie rywalizując w konkursach sportowych po zajęciach planowych.  zobacz foto

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Świadectwa odebrane i czas zacząć wakacje!!! zobacz foto

NABÓR 2018/2019 DO SZKÓŁ DLA DORODSŁYCH

Prowadzimy nabór  do szkół dla dorosłych. Podanie  można pobierać klikając tutaj,  pełną ofertę naszej szkoły można zobaczyć klikając tutaj, a termin pierwszego spotkania znajdziesz tutaj. Więcej informacji udzieli sekretariat pod nr tel.67 214 84 01. Serdecznie zapraszamy!!!

Koncert charytatywny

15 czerwca 2018 r. odbył się w Pilskim InwestParku koncert charytatywny dla Pana Tomasza Zaciery, który od paru lat boryka się z nowotworem. Przez chorobę stracił on niemal ćwierć twarzy. Udało mu się zebrać sumę potrzebną na operację rekonstrukcji szczęki dzięki pomocy fundacji Siepomaga. Koncert charytatywny miał pomóc w zebraniu kwoty, która pomoże Tomaszowi w rehabilitacji. Do pomocy w zbiórce włączyli się uczniowie naszej szkoły. Chłopcy z klasy wojskowej i ratowniczej prowadzili stoisko gdzie uczestnicy koncertu mogli przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy w przypadku złamania czy innej kontuzji, natomiast dziewczyny z klasy fryzjerskiej czesały uczestników i zapraszały do siebie aby poznali oni tajniki dobrego uczesania. Nasi kucharze również pomogli przyrządzając pyszne ciasteczka i babeczki, które zniknęły w błyskawicznym tempie, a puszka do której zbierane były datki tak samo szybko się napełniła.  zobacz foto

Gramy dla Wiktorka

2 czerwca 2018 r. uczniowie naszej szkoły z Liceum Ogólnokształcącego pod opieką pana Sławomira Machała rejestrowali potencjalnych dawców szpiku podczas imprezy charytatywnej “Gramy dla Wiktorka Kempińskiego”, organizowanej przez Targowisko Pilskie - Tarpil Spółka z o.o. Nasi uczniowie zarejestrowali 30 nowych potencjalnych dawców szpiku co oznacza 30 nowych szans dla potrzebujących z całego świata.  zobacz foto

OCENA POZIOMU WYSZKOLENIA KADETÓW

W dniu 14.06.2018 r. 19 kadetów z Liceum Ogólnokształcącego poddanych zostało okresowej ocenie poziomu wyszkolenia uczniów. Sprawdzian składał się z dwóch części: sprawdzianu wiedzy teoretycznej i sprawdzianu umiejętności praktycznych. Część teoretyczna odbyła się w 100 batalionie łączności w Wałczu a część praktyczna na Placu Ćwiczeń taktycznych / rejon 100 b ł m. Wałcz. Podczas sprawdzianu pisemnego sprawdzane były następujące umiejętności: - pokonywanie terenu różnymi sposobami, - zerwanie kontaktu-zmiana stanowiska, - wyznaczanie azymutów, - wybrane czynności musztry, - resuscytacja krążeniowo-oddechowa, - składanie, rozkładanie broni, - celowanie z broni strzeleckiej. Nasi kadeci uzyskali bardzo dobre wyniki, serdecznie gratulujemy!   zobacz foto

NABÓR 2018/2019 DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Prowadzimy nabór  do szkół dla dorosłych. Podanie  można pobierać klikając tutaj,  pełną ofertę naszej szkoły można zobaczyć klikając tutaj, a termin pierwszego spotkania znajdziesz tutaj. Więcej informacji udzieli sekretariat pod nr tel.67 214 84 01. Serdecznie zapraszamy!!!

Wirtualny Spacer
W Centrum Kształcenia Nauka w Pile posiadamy Szkoły Policealne a w nich bogatą ofertą kierunków zawodowych. Szkoła Policealna w Pile daje możliwość zdobycia konkretnego zawodu. Warunkiem rozpoczęcia edukacji w szkole jest ukończenie liceum ogólnokształcącego. W szkołach policealnych przedmioty dzielą się na teoretyczne i praktyczne. Każdy Słuchacz musi też odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe. Nauka w szkole policealnej kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikację w danym zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Absolwenci otrzymują dyplomy zawodowe i suplementy w języku angielskim (są one akceptowalne w krajach Unii Europejskiej).