CHCESZ ZMIENIĆ SZKOŁĘ - ZAPRASZAMY !!!
Żeby dowiedzieć się więcej zadzwoń: 67 214 84 01 w okresie wakacji i ferii sekretariat czynny od 8:00 do 13:00

Szkoły zaoczne

Oferta edukacyjna w Szkołach dla Dorosłych  na rok szkolny 2019/2020

Jesteśmy szkołą lokalną z 20- letnim doświadczeniem kształcącą  zgodnie

z zapotrzebowaniem rynku pracy.  Na rok szkolny 2019/2020 prowadzimy nabór do

 

VII ,VIII klasy szkoły Podstawowej dla Dorosłych

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 3 letnie  dla absolwentów gimnazjum

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 4 letnie  dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej

Policealnego  Studium Zawodowego dla Dorosłych w zawodach:

- technik BHP

- technik usług kosmetycznych

Medyczna Szkoła Policealna w zawodach:

- technik farmaceutyczny

- technik sterylizacji medycznej

- technik masażysta

- technik ortopeda nowość!

Kursy kwalifikacyjne w zawodach

- technik weterynarii

- technik logistyk

- technik informatyk

- fryzjer

- technik usług kosmetycznych

- technik fotografii i multimediów

- kucharz

Zajęcia odbywają się w szkole  co dwa tygodnie w piątki  i soboty według harmonogramu podanego na cały rok szkolny .

Potrzebne dokumenty:

-kwestionariusz osobowy dostępny w szkole,

-umowa o naukę  dostępna w szkole,

-świadectwo ukończenia szkoły,

-3 fotografie.