Menu Zamknij

LICEUM EKSTERNISTYCZNE

Średnie wykształcenie tylko w rok?

Jeżeli  zależy Tobie na czasie, to jest możliwe – tylko z nami – zapisując się na kurs eksternistyczny  przygotowujący do egzaminów państwowych z zakresu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 • Szukasz szkoły dla osób wymagających indywidualnego podejścia do słuchacza?

U nas każdy znajdzie miejsce dla siebie!

 • Mamy ponad 25 letnie  doświadczenie  w pracy z dorosłymi, którym z różnych powodów nie powiodło się w szkole.
 • Pomagamy słuchaczom, którzy przerwali naukę  i chcą w krótkim czasie ukończyć szkołę średnią , co umożliwi im studiowanie  lub pozwoli awansować w pracy
 • Nie musisz chodzić 4 lata do szkoły dziennej czy zaocznej by zdobyć średnie wykształcenie.
 • Trzeba się tylko przygotować do egzaminów i je zdać. Później otrzymujesz świadectwo MEN ukończenia szkoły średniej.
 • Następnie możesz – choć oczywiście nie musisz – przystąpić do egzaminu maturalnego, który otwiera drogę na najlepsze uczelnie.
 • Pomożemy Ci przygotować się do egzaminów oraz załatwić wszystkie formalności z nimi związane, a jak wiadomo „papierkomania” w Polsce jest ogromna i trzeba mieć dużo zdrowia by przez nią przejść. 

Świadectwo uzyskane w wyniku zdania egzaminów w trybie eksternistycznym jest równorzędne ze świadectwem otrzymanym w wyniku ukończenia czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

ZAJĘCIA

 • zajęcia przygotowujące do egzaminów odbywają się w szkole , co daje większe  szanse na przygotowanie się do egzaminów, lub hybrydowo
 • odbywają się tylko w piątki i soboty. Najczęściej są to dwa zjazdy w miesiącu. Zajęcia najwcześniej zaczynają się o 15.20 w piątki i od 8.00 w soboty
 • obecność nie jest obowiązkowa ! Choć oczywiście warto na nich być, tym bardziej, że pracujemy z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi. Poznasz typy zadań, z którymi możesz się spotkać na egzaminie. Im więcej rozwiążesz ich z nami tym lepiej zdasz egzamin.
 • otrzymasz niezbędne materiały do samodzielnej pracy w domu
 • będziesz miał stały kontakt  z wykładowcami poprzez komunikatory

EGZAMINY

 • wszystkie  egzaminy są w formie testowej
 • nie ma stresu związanego z ustną odpowiedzią
 • test zawsze jest bardziej obiektywny w ocenianiu niż odpowiedź ustna
 • aby zdać wystarczy zdobyć tylko 30% punktów.

EGZAMINY obejmują następujące przedmioty: język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, biologia, podstawy przedsiębiorczości , informatyka, fizyka, chemia, matematyka.

EGZAMINY zdawane są w dwóch sesjach tj. w lutym i październiku. Konkretny dzień i godzinę egzaminu z danego przedmiotu określa Centralna Komisja Egzaminacyjna i słuchacz poznaje je najpóźniej miesiąc wcześniej.

UWAGA : najpóźniej przed rozpoczęciem II sesji egzaminacyjnej w ramach danej edycji kursu przygotowującego do zdawania państwowych egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego  musisz mieć ukończone 18 lat!!!

PODANIE: