Menu Zamknij

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL WOJSKOWY

OPIS:

Nauka trwa cztery lata.

W trakcie nauki uczniowie poznają min. podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego, odbywają szkolenie bojowe i logistyczne. Zajęcia rozpoczyna 3- dniowy obóz integracyjny, a rok szkolny kończy obóz poligonowy. Ponadto, cyklicznie, całodzienne szkolenia zintegrowane odbywają się w jednostkach wojskowych.

Absolwenci posiadają wiedzę z obszaru szkolenia bojowego, wiedzę teoretyczną z zakresu balistyki i teorii strzału, terenoznawstwa, zasad budowy stanowisk ogniowych, znają rodzaje min własnych i innych państw, organizację obrony przeciwlotniczej, przepisy i zasady organizacji łączności, zasady obrony i ochrony obiektów, podstawy udzielania pierwszej pomocy medycznej. Ponadto uczniowie technikum poznają zasady działania i zadania bezzałogowych statków powietrznych. Treningi walki wręcz pozwalają zdobywać kolejne żołnierskie umiejętności. Wszystkie zajęcia w klasach wojskowych odbywają się w pełnym umundurowaniu i zgodnie z zasadami musztry.

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

  • Język angielski
  • Geografia / Wiedza o społeczeństwie
  • Biologia

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

  • Przygotowanie wojskowe 2h/tyg

UMUNDUROWANIE:

  • Kwota umundurowania zostanie podana w późniejszym terminie. (połowę kwoty płaci młodzież drugą połowę płaci szkoła)

W trakcie nauki uczniowie biorą udział w realizacji programu Ministra Obrony Narodowej Oddziały Przygotowania Wojskowego. Uczniowie poznają min. podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego, odbywają szkolenie bojowe i logistyczne. Zajęcia rozpoczyna 3-dniowy obóz integracyjny, a rok szkolny kończy obóz poligonowy. Ponadto, cyklicznie, całodzienne szkolenia zintegrowane odbywają się w jednostkach wojskowych.

Jako jedna z nielicznych szkół posiadamy strzelnicę laserową. Nasi uczniowie mają możliwość nauczenia się bezpiecznego posługiwania się bronią, strzelania do różnorodnych celów oraz poznania i rozwijania podstawowych zachowań bojowych ćwicząc w bezpiecznych warunkach.

Szkoła współpracuje z patronackimi jednostkami wojskowymi, które wspierają praktycznie przygotowanie kadetów. Są to 100. batalion łączność w Wałczu, 104. batalion logistyczny w Wałczu. Współpracujemy również z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Pile.

Absolwenci posiadają wiedzę z obszaru szkolenia bojowego, wiedzę teoretyczną z zakresu balistyki i teorii strzału, terenoznawstwa, zasad budowy stanowisk ogniowych, znają rodzaje min własnych i innych państw, organizację obrony przeciwlotniczej, przepisy i zasady organizacji łączności, zasady obrony i ochrony obiektów, podstawy udzielania pierwszej pomocy medycznej. Cotygodniowe walki wręcz pozwalają zdobywać kolejne żołnierskie umiejętności. Wszystkie zajęcia w klasach wojskowych odbywają się w pełnym umundurowaniu i zgodnie z zasadami musztry.

Dzięki współpracy z Aeroklubem Ziemi Pilskiej uczniowie klas wojskowych mają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności. Zaplanowano następujące kursy dla chętnych uczniów, których ukończenie może umożliwić zdobycie dodatkowych punktów podczas rekrutacji do wojska oraz na uczelnie wojskowe.

– klasa 1 – kurs szybowcowy

– klasa 2 – kurs spadochroniarski

– klasa 3 – kurs z obsługi bezzałogowych statków powietrznych

UMUNDUROWANIE:

Kwota umundurowania zostanie podana w późniejszym terminie. Połowę kwoty za umundurowanie pokrywa uczeń, a drugą połowę szkoła

KLASY WOJSKOWE