Menu Zamknij

O Poradni

Usługi świadczone przez poradnię to przede wszystkim:

 • Konsultacje i badania:

– pedagogiczne

– psychologiczne

– logopedyczne

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
 • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
 • Diagnoza i terapia:

– pedagogiczna

– psychologiczna

– logopedyczna

 • Kynoterapia (dogoterapia)
 • Opiniowanie
 • Diagnoza w kierunku dysleksji rozwojowej
 • Szkolenia i warsztaty
 • Badanie osobowości
 • Wizyty domowe