Menu Zamknij

Cennik usług

Cennik usług

Usługa Cena
Konsultacja psychologiczna 100zł/45 min
Konsultacja logopedyczna 100/45min
Konsultacja pedagogiczna 100/45min
Terapia psychologiczna 100zł/45 min
Terapia pedagogiczna 45zł/45min
Terapia logopedyczna 40zł/30min
Badania logopedyczne lub pedagogiczne 120zł + 30zł z pisemnym uzasadnieniem
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (socjoterapia) od 80-100zł/45min

pierwsze spotkanie – konsultacja

Inna konsultacja specjalistyczna (np. doradcy zawodowego, oligofrenopedagoga, trenera andragoga). 80zł/45min
Udział w grupowym szkoleniu lub warsztatach (dla osób dorosłych) 25zł/os.
Sporządzenie opinii na podstawie diagnozy (np.                   w sprawie specyficznych trudności, objęcia ucznia pomocą psych.ped.,dostosowania wymagań i inne) 350zł (bez badania logopedycznego 250zł)
Sporządzenie opinii dot. funkcjonowania dziecka np. dla sądu, placówek opiekuńczo – wychowawczych itp. 150zł
Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka koszt ustalany indywidualnie
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (indywidualnie lub grupowo) 45zł/45min
Kynoterapia (dogoterapia)jako metoda wspomagająca i aktywizująca. 45zł/45min
Badania psychologiczne na podstawie testów (tabela poniżej)

Testy psychologiczne (najpopularniejsze, najnowsze wersje)

Diagnoza psychologiczna
Lista przymiotnikowa ACL

ACL jest narzędziem przeznaczonym do badania różnych cech osobowościowych.

180zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu
EPQ_R – służy do badania podstawowych – w teorii Eysencka wymiarów osobowości. 180zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu
SCID II ustrukturalizowany  wywiad kliniczny do badania zaburzeń osobowości. 180zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu
MMPI-2 jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Skierowany głównie do kadetów klas wojskowych.

200zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu

ROR– Projekcyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca plamy atramentowe. Pozwala na ocenę ogólnej struktury osobowości, na którą składają się potrzeby, emocje, konflikty wewnętrzne czy sposoby spostrzegania i interpretowania rzeczywistości. Skierowany głównie do kadetów klas wojskowych.

150zł

MSEI – wielowymiarowy kwestionariusz samooceny. 110zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu (30min.omówienie)
KPD– Kwestionariusz do Pomiaru Depresji 110zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu (30min.omówienie)
WISC-R Skala Inteligencji Wechslera 150zł + 50zł omówienie wyników na kolejnym spotkaniu(30min.omówienie)

W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość dojazdu specjalisty do domu klienta. Koszt uzgadniany jest indywidualnie z dyrektorem poradni.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij