Menu Zamknij

Projekty realizowane w CK „Nauka” dofinansowane ze środków UE

Projekty realizowane w CK „NAUKA” dofinansowane ze środków UE

I. Rządowy projekt „Aktywna tablica”.

Wartość projektu 28 000 zł. (Po 14 000zł na LO i TZ).

Zakup 8 laptopów oraz 4 projektorów multimedialnych.

Wdrożenie stosowania TIK w procesie nauczania w technikum oraz liceum.


II. Projekt „NIE – dla wykluczenia z równego dostępu do kształcenia zdalnego CKN w Pile”.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 462 225 zł.

Zakup 101 laptopów dla uczniów technikum wraz z oprogramowaniem umożliwiającym realizację przedmiotów zawodowych podczas kształcenia na odległość.


III. Projekt „Kompetentny uczeń”.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 456 893,63 zł.

Zakres projektu:

1.Wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

2.Doposażenie i adaptacje 3 sal matematycznych.

3.Doposażenie 2 pracowni geograficznych.

4.Doposażenie pracowni biologicznej.

5.Doposażenie pracowni chemicznej.

6.Doposażenie do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

7.Zajęcia grupowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wsparcie logopedyczne.

8.Zajęcia grupowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

9.Zajęcia indywidualne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (socjoterapeutyczne).

10.Zajęcia indywidualne dla uczniów specjalnych potrzebach edukacyjnych – wsparcie psychologiczne.

11.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów z matematyki.

12.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z geografii.

13.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych biologiczno-chemicznie. Klub młodego odkrywcy.

14.Zajęcia wspierające uczniów uzdolnionych z matematyki.

15.Zajęcia wyrównawcze z języków obcych.

16.Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.


IV. „Tematy ważne dla młodych”.

Projekt realizowany w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 155 642 zł.

Cel projektu:

1.Rozwój kompetencji językowych uczniów.

2.Wzmocnienie kompetencji cyfrowych.

3.Wzmocnienie pewności siebie i rozwój osobisty uczniów.

4.Nabycie umiejętności pracy w grupie międzynarodowej.

5.Poznanie kultury i tradycji Grecji.

6.Działania na rzecz ekologii.

W ramach projektu grupa 20 uczniów oraz 2 nauczycieli liceum miała okazję wyjechać do Grecji w celu realizacji założeń projektowych.


V. „Pilska Akademia Zawodowców”.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 477 137,48 zł.

Zakres projektu:

1.Wsparcie z zakresu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli. Czterech nauczycieli podniesie swoje kompetencje zawodowe na studiach podyplomowych.

2.Stworzenie pracowni logistycznej dostosowanej do wymagań stawianych przez pracodawców.

3.Doposażenie i dostosowanie do wymagań stawianych przez pracodawców młodym pracownikom pracowni dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

4.Doposażenie i dostosowanie do wymagań stawianych przez pracodawców młodym pracownikom pracowni kształcenia dla zawodu technik informatyk.

5.Staże zawodowe dla 173 uczniów wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego.

6.Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk.

7.Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk.

8.Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe uczniów kształcących się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

9.Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu języka angielskiego w zakresie wymaganym w danej branży dla 16 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

10.Szkolenia wyjazdowe w firmach logistycznych.

11.Doradztwo zawodowe dla 105 uczniów.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij