Menu Zamknij

Regulamin korzystania z telefonów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież telefonu/urządzenia przyniesionego przez ucznia.
 3. Uczeń przed lekcją zobowiązany jest do wyciszenia lub wyłączenia telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego ( słuchawki ).
 4. Po wejściu do klasy uczniowie odkładają telefony do specjalnie przygotowanych pojemników.
 5. Po zakończonej lekcji uczeń zabiera swój telefon z pojemnika.
 6. Nie wolno ładować telefonów komórkowych w szkole.
 7. Niedopuszczalne są działania uważane za cyberprzemoc:
 8. fotografowanie i nagrywanie innych osób w sytuacjach i w sposób naruszający ich dobra osobiste lub wizerunek z naruszeniem norm etycznych i społecznych,
 9. nękanie telefonami lub sms-ami, udostępnianie i przesyłanie za pomocą telefonu/urządzeń treści zawierających elementy przemocy, pornografii oraz inne treści nielegalne,
 10. inne
 11. Uczeń ma możliwość używania  telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej- za zgodą nauczyciela. 
 12. Za nieprzestrzeganie  regulaminu  uczeń zostanie ukarany zgodnie z gradacją  kar wynikającą ze Statutu Szkoły i PSO nauczyciela.
 13. Jeśli uczeń dopuszcza się działań o charakterze cyberprzemocy, wychowawca klasy wzywa rodziców a jeśli to konieczne powiadamiane są odpowiednie organy lub służby.

NAUCZYCIEL:

 1. Przed lekcją zobowiązany jest do wyciszenia lub wyłączenia telefonu.
 2. Po wejściu do klasy  odkłada telefon do specjalnie przygotowanych pojemników.
 3. Po zakończonej lekcji  zabiera swój telefon z pojemnika.
 4. Odpowiada za przestrzeganie zapisów w Statucie Szkoły i powyższego regulaminu

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij