Menu Zamknij

Regulamin stypendium szkolnego

REGULAMIN

przyznawania stypendium naukowego za wybitne osiągnięcia w nauce, zachowaniu oraz różnych sferach działalności edukacyjnej dla uczniów Technikum Zawodowego, Liceum Ogólnokształcącego Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o. w Pile.

§1.

 1. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Technikum Zawodowego oraz Liceum Ogólnokształcącego – po jednym dla każdego typu szkoły na okres jednego semestru (5 miesięcy) w wysokości 200 zł miesięcznie.
 2. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje: wychowawcom klas, dyrektorowi szkoły oraz zarządowi spółki Centrum Kształcenia „Nauka”.
 3. Przyznanie stypendium odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów.

§ 2.

 1. Stypendium może być przyznane uczniom, którzy spełniają następujące kryteria:
 • osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce (średnia ocen za semestr poprzedzający przyznanie stypendium musi wynosić minimum 4,0);
 • zachowanie „wzorowe” lub „bardzo dobre”;
 • aktywnie uczestniczą w pracy społecznej na rzecz klasy i szkoły;
 • nie posiadają ani jednej godziny „nieobecnej nieusprawiedliwionej”;
 • w danym roku szkolnym, w którym ma zostać udzielone stypendium naukowe nie zostało im przyznane stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 • w przypadku jednakowych osiągnięć w nauce i zachowaniu, pierwszeństwo będą posiadali uczniowie wykazujący się dodatkowymi osiągnięciami (np. laureaci konkursów, olimpiad, aktywności w pracy na rzecz szkoły i środowiska) lub średniej z przedmiotów ogólnokształcących;

2. W przypadkach spornych ostateczną decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna Szkoły.

§ 3.

Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium w danym roku szkolnym, jest zobligowany do opłacenia składki na Radę Rodziców.

§ 4.

Uczeń traci przyznane stypendium w przypadku:

 • szczególnie nagannego zachowania,
 • przerwania nauki,
 • posiadania 2 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,
 • nie opłacenia składki na Radę Rodziców.

§ 5.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

§ 6.

Stypendium przekazywane będzie w notach miesięcznych na wskazany przez stypendystę we wniosku numer rachunku bankowego lub poprzez wypłatę w kasie Szkoły.

§ 7.

Stypendium szkolne wprowadza się począwszy od 1 lutego 2008r. (zmiany 30.05.2018r.)

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij