Menu Zamknij

TECHNIK INFORMATYK – PROFIL WOJSKOWY

SYMBOL ZAWODU 351203

OPIS:

Nauka trwa pięć lat. W trakcie nauki uczeń ma możliwość uzyskania dwóch kwalifikacji. Egzamin z pierwszej kwalifikacji odbywa się pod koniec drugiej klasy. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się w klasie czwartej.

Absolwent technikum informatycznego powinien być gotowy do wykonywania następujących prac:

 • administrowania bazami danych i ich tworzenie
 • administrowania stronami www, tworzenia aplikacji oraz stron internetowych
 • montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń z nim związanych
 • administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi oraz ich projektowania i wykonywania na zlecenia

W trakcie nauki uczeń realizuje przedmioty w kształceniu teoretycznym, jak i praktycznym. Są to m.in. urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne, lokalne sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych, administracja systemami operacyjnymi, projektowanie baz danych, tworzenie stron i aplikacji internetowych, jak również montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej. Praktyki zawodowe odbywają się w klasie drugiej oraz w klasie trzeciej.

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • Geografia
 • Wiedza o społeczeństwie

KWALIFIKACJE:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • Prace z dziedziny programowania, zakładania baz danych, administrowania bazami danych, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych (firmy , instytucje, przedsiębiorstwa)
 • Zawód uniwersalny – informatycy mogą pracować we wszystkich gałęziach gospodarki, w których wykorzystywane są komputery.

KLASA WOJSKOWA:

 W trakcie nauki uczniowie poznają min. podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego, odbywają szkolenie bojowe i  logistyczne. Zajęcia rozpoczyna 3- dniowy obóz integracyjny, a rok szkolny kończy 5-dniowy obóz poligonowy.  Ponadto,  cyklicznie,  całodzienne szkolenia zintegrowane odbywają się  w jednostkach wojskowych.

 Absolwenci posiadają wiedzę z obszaru szkolenia bojowego, wiedzę teoretyczną z zakresu balistyki i teorii strzału, terenoznawstwa,  zasad budowy stanowisk ogniowych, znają rodzaje min własnych i innych państw, organizację obrony przeciwlotniczej, przepisy i zasady organizacji łączności, zasady obrony i ochrony obiektów, podstawy udzielania pierwszej pomocy medycznej. Ponadto uczniowie  technikum poznają zasady działania i zadania bezzałogowych statków powietrznych. Cotygodniowe walki wręcz pozwalają zdobywać  kolejne żołnierskie umiejętności.  Wszystkie zajęcia w klasach wojskowych odbywają się w pełnym umundurowaniu i zgodnie z zasadami musztry.

Szkoła posiada 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu klas wojskowych.

Jako jedyna w regionie uczestniczy w programie Ministerstwa Obrony Narodowej certyfikowane klasy wojskowe.

Cel programu:

Przygotowanie wartościowych kandydatów do różnych rodzajów służby wojskowej oraz wspieranie systemu odbudowy rezerw Sił Zbrojnych RP poprzez wykorzystanie potencjału uczniów (absolwentów) szkół ponadpodstawowych pobierających naukę w klasach wojskowych.

Efekt programu:

Stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenów Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Pełnoletni absolwent szkoły, po jej ukończeniu może:

 • zostać przeszkolony w skróconej formie przygotowawczej, w rezultacie – złożenie przysięgi wojskowej;
 • brać udział w naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej na preferencyjnych warunkach (część uczniów z programu jest już żołnierzami WOT).
 • brać udział w naborze na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych).

Od roku szkolnego 2020/2021 w klasach wojskowych planowana jest realizacja programu szkolenia dla oddziałów przygotowania wojskowego nadzorowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

UMUNDUROWANIE:

 • Kwota umundurowania zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij