Menu Zamknij

TECHNIK LOGISTYK – PROFIL WOJSKOWY

SYMBOL ZAWODU 333107

OPIS:

Nauka trwa pięć lat. W trakcie nauki uczeń ma możliwość uzyskania dwóch kwalifikacji. Egzamin z pierwszej kwalifikacji odbywa się pod koniec trzeciej klasy. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się w I semestrze klasy piątej.

Logistyk to zawód poruszający się w takich dziedzinach gospodarki jak zaopatrzenie, transport, dystrybucja, spedycja czy też planowanie procesów produkcyjnych. Innymi słowy logistyk specjalizuje się w zakresie zarządzania, planowania i nadzorowania przepływu surowców czy produktów w łańcuchu dostaw.

W trakcie nauki uczeń realizuje przedmioty w kształceniu teoretycznym jak i praktycznym. Są to m.in. procesy magazynowe, organizacja prac magazynowych, logistyka transportu, usługi logistyczno-transportowe, jak również pracownia magazynowa, procesy transportowe, procesy magazynowo – spedycyjne. Praktycznie kształcenie w zakresie pierwszej kwalifikacji będzie się odbywać w pracowni magazynowej przy pomocy informatycznego sytemu zarządzania magazynem klasy WMS o nazwie THINK ESPIRO. Firma Think w wersji komercyjnej posiada ponad 150 wdrożeń w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Zatem przygotowanie zawodowe naszych uczniów do pracy w tym właśnie systemie z pewnością zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy, ponieważ wiele firm takich jak: Sierpc, Intermag, Graal S.A., Nivea, Sharp Polska, Siemens, Koral S.A. i wiele innych wykorzystuje na co dzień w swojej działalności dokładnie takie samo oprogramowanie informatyczne.

Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach produkcyjnych, firmach spedycyjnych oraz dystrybucyjnych w klasie trzeciej i czwartej .

Począwszy od klasy czwartej chętni uczniowie będą mieli możliwość dodatkowo uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym przygotowującym do egzaminu zawodowego w zawodzie technik spedytor. Dzięki temu absolwenci naszej szkoły po ukończeniu szkoły i po zdaniu wszystkich egzaminów zawodowych będą mieli możliwość uzyskania dwóch zawodów technik logistyk oraz technik spedytor.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

  • geografia

KWALIFIKACJE:

  • SPL.01. Obsługa magazynów
  • SPL.04. Organizacja transportu

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

  • Sektor handlowy (np. specjalista ds. sprzedaży)
  • Sektor usługowy
  • Sektor dystrybucyjny (np. specjalista ds. planowania produkcji, specjalista ds. gospodarki magazynowej)

KLASA WOJSKOWA:

W trakcie nauki uczniowie biorą udział w realizacji programu Ministra Obrony Narodowej Oddziały Przygotowania Wojskowego. Uczniowie poznają min. podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego, odbywają szkolenie bojowe i logistyczne. Zajęcia rozpoczyna 3-dniowy obóz integracyjny, a rok szkolny kończy obóz poligonowy. Ponadto, cyklicznie, całodzienne szkolenia zintegrowane odbywają się w jednostkach wojskowych.

Jako jedna z nielicznych szkół posiadamy strzelnicę laserową. Nasi uczniowie mają możliwość nauczenia się bezpiecznego posługiwania się bronią, strzelania do różnorodnych celów oraz poznania i rozwijania podstawowych zachowań bojowych ćwicząc w bezpiecznych warunkach.

Szkoła współpracuje z patronackimi jednostkami wojskowymi, które wspierają praktycznie przygotowanie kadetów. Są to 100. batalion łączność w Wałczu, 104. batalion logistyczny w Wałczu. Współpracujemy również z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Pile. Nasi kadeci odbywają szkolenia i już jako uczniowie stają

Absolwenci posiadają wiedzę z obszaru szkolenia bojowego, wiedzę teoretyczną z zakresu balistyki i teorii strzału, terenoznawstwa, zasad budowy stanowisk ogniowych, znają rodzaje min własnych i innych państw, organizację obrony przeciwlotniczej, przepisy i zasady organizacji łączności, zasady obrony i ochrony obiektów, podstawy udzielania pierwszej pomocy medycznej. Ponadto uczniowie technikum poznają zasady działania i zadania bezzałogowych statków powietrznych. Cotygodniowe walki wręcz pozwalają zdobywać kolejne żołnierskie umiejętności. Wszystkie zajęcia w klasach wojskowych odbywają się w pełnym umundurowaniu i zgodnie z zasadami musztry.

Dzięki współpracy z Aeroklubem Ziemi Pilskiej uczniowie klas wojskowych mają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności. Zaplanowano następujące kursy dla chętnych uczniów, których ukończenie może umożliwić zdobycie dodatkowych punktów podczas rekrutacji do wojska oraz na uczelnie wojskowe.

– klasa 1 – kurs szybowcowy

– klasa 2 – kurs spadochroniarski

– klasa 3 – kurs z obsługi bezzałogowych statków powietrznych

UMUNDUROWANIE:

Kwota umundurowania zostanie podana w późniejszym terminie. Połowę kwoty za umundurowanie pokrywa uczeń, a drugą połowę szkoła.

KLASY WOJSKOWE