Menu Zamknij

TECHNIK LOGISTYK – PROFIL WOJSKOWY

SYMBOL ZAWODU 333107

OPIS:

Nauka trwa pięć lata. W trakcie nauki uczeń ma możliwość uzyskania dwóch kwalifikacji. Egzamin z pierwszej kwalifikacji odbywa się pod koniec drugiej klasy. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się w klasie czwartej.

Logistyk to osoba odpowiedzialna za zaopatrzenie, transport, dystrybucję czy też planowanie procesu produkcyjnego. Innymi słowy logistyk specjalizuje się w zakresie zarządzania i planowania przepływu surowców czy produktów.

W trakcie nauki uczeń realizuje przedmioty w kształceniu teoretycznym, jak i praktycznym. Są to m.in. gospodarka magazynowa, magazyny przedprodukcyjne, magazyny dystrybucyjne, logistyka transportu, usługi logistyczno-transportowe jak również procesy magazynowe, procesy transportowe, procesy magazynowo – spedycyjne oraz organizacja prac magazynowych. Praktyki zawodowe odbywają się w klasie drugiej i trzeciej.

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

  • wiedza o społeczeństwie lub geografia

KWALIFIKACJE:

  • SPL.01. Obsługa magazynów
  • SPL.04. Organizacja transportu

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

  • Sektor handlowy (np. specjalista ds. sprzedaży)
  • Sektor usługowy
  • Sektor spedycyjny (np. specjalista ds. planowania produkcji, specjalista ds. gospodarki magazynowej)

KLASA WOJSKOWA:

 W trakcie nauki uczniowie poznają min. podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego, odbywają szkolenie bojowe i  logistyczne. Zajęcia rozpoczyna 3- dniowy obóz integracyjny, a rok szkolny kończy 5-dniowy obóz poligonowy.  Ponadto,  cyklicznie,  całodzienne szkolenia zintegrowane odbywają się  w jednostkach wojskowych.

 Absolwenci posiadają wiedzę z obszaru szkolenia bojowego, wiedzę teoretyczną z zakresu balistyki i teorii strzału, terenoznawstwa,  zasad budowy stanowisk ogniowych, znają rodzaje min własnych i innych państw, organizację obrony przeciwlotniczej, przepisy i zasady organizacji łączności, zasady obrony i ochrony obiektów, podstawy udzielania pierwszej pomocy medycznej. Ponadto uczniowie  technikum poznają zasady działania i zadania bezzałogowych statków powietrznych. Cotygodniowe walki wręcz pozwalają zdobywać  kolejne żołnierskie umiejętności.  Wszystkie zajęcia w klasach wojskowych odbywają się w pełnym umundurowaniu i zgodnie z zasadami musztry.

Szkoła posiada 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu klas wojskowych.

Jako jedyna w regionie uczestniczy w programie Ministerstwa Obrony Narodowej certyfikowane klasy wojskowe.

Cel programu:

Przygotowanie wartościowych kandydatów do różnych rodzajów służby wojskowej oraz wspieranie systemu odbudowy rezerw Sił Zbrojnych RP poprzez wykorzystanie potencjału uczniów (absolwentów) szkół ponadpodstawowych pobierających naukę w klasach wojskowych.

Efekt programu:

Stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenów Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Pełnoletni absolwent szkoły, po jej ukończeniu może:

  • zostać przeszkolony w skróconej formie przygotowawczej, w rezultacie – złożenie przysięgi wojskowej;
  • brać udział w naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej na preferencyjnych warunkach (część uczniów z programu jest już żołnierzami WOT).
  • brać udział w naborze na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych).

W klasach wojskowych realizowany jest program szkolenia dla oddziałów przygotowania wojskowego nadzorowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Szkoła współpracuje z 104 batalionem logistycznym w Wałczu, 100 batalionem łączności w Wałczu oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Pile. 

UMUNDUROWANIE:

  • Kwota umundurowania zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij