Menu Zamknij

Terminarz rekrutacji 2024/2025

Terminarz rekrutacji  

do klas z oddziałami przygotowania wojskowego /OPW/ 

  Technikum Zawodowego w zawodzie technik logistyk (klasa wojskowa), 

  Liceum Ogólnokształcącego (klasa wojskowa) 

  w Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile 

  na rok szkolny 2024 / 2025 

  od 20 maja 2024r. do 29 maja 2024r. do godz.15:00 Składanie podań o przyjęcie do szkoły wraz z orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  wskazującym na bardzo dobry stan zdrowia kandydata do klasy wojskowej (podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2021 poz.1082).  Wybór spośród następujących opcji: Złożenie formularza on-line tutaj. Dostarczenie papierowej wersji formularza do sekretariatu szkoły lub wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramce szkolnej. Wersja papierowa do pobrania tutaj. Przesłanie papierowej wersji formularza pocztą na adres szkoły. (Centrum Kształcenia „Nauka” ul. Warsztatowa 6, 64-920 Piła) Zeskanowanie wypełnionego, podpisanego formularza i przesłanie go na adres: sekreatriat@nauka.pila.pl  Uwaga! W przypadku opcji 1 lub 4 wydrukowane i podpisane formularze należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 
  12 czerwca 2024r. od godz. 13:00 Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej (zestaw ćwiczeń dla kandydatów do klas pierwszych wojskowych). Rozmowa z pedagogiem szkolnym. Miejsce: Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile, ul. Warsztatowa 6 (budynek A, sala 2). Uwaga! Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzana próby sprawności fizycznej. 
  12 czerwca 2024r. od godz. 13:00 Pobieranie wymiarów, dopasowanie umundurowania dla uczniów  klas wojskowych. Miejsce: budynek D po lewej stronie przy wejściu do szkoły. 
  od 20 maja 2024r. do 14 czerwca 2024r. godz. 13:00 Wydanie kandydatom do Technikum Zawodowego skierowania na badanie lekarskie mających na celu stwierdzenie braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
  18 czerwca 2024r.  godz.15:00 Ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej. (strona internetowa szkoły) 
  od 21 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. do godz.13:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie: oryginalnego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy uczniów technikum). W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej należy wraz ze świadectwem dostarczyć podpisany formularz w wersji papierowej. 
  9 lipca 2024r. godz. 13:00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. (strona internetowa szkoły) 
  27 sierpnia 2024r. od godz. 14.00 Odbiór umundurowania po okazaniu dowodu wpłaty z dopiskiem klasa wojskowa. 
  27 sierpnia 2024r. godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na obóz dla klas wojskowych. (główny budynek szkoły, sala nr 28) 
  29 – 31 sierpnia 2024r. Obóz dla uczniów klas wojskowych. 

  Terminarz rekrutacji

  do klas cywilnych 

  Technikum Zawodowego, Liceum Ogólnokształcącego 

  w Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile 

  na rok szkolny 2024 / 2025 

  od 20 maja 2024r. do 14 czerwca 2024r. do godz. 15:00 Składanie podań o przyjęcie do szkoły.  Wybór spośród następujących opcji: Złożenie formularza on-line tutaj. Dostarczenie papierowej wersji formularza do sekretariatu szkoły lub wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramce szkolnej. Wersja papierowa do pobrania tutaj. Przesłanie papierowej wersji formularza pocztą na adres szkoły. (Centrum Kształcenia „Nauka” ul. Warsztatowa 6, 64-920 Piła) Zeskanowanie wypełnionego, podpisanego formularza i przesłanie go na adres: sekreatriat@nauka.pila.pl  Uwaga! W przypadku opcji 1 lub 4 wydrukowane i podpisane formularze należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 
  12 czerwca 2024r. od godz. 13:00 Pobieranie wymiarów, dopasowanie stroju dla uczniów klasy ratownictwa przedmedycznego. Miejsce: budynek D po lewej stronie przy wejściu do szkoły. Strój będzie szyty po przyjęciu do szkoły. 
  od 20 maja 2024r. do 14 czerwca 2024r. godz. 13:00 Wydanie kandydatom do Technikum Zawodowego skierowania na badania lekarskie mających na celu stwierdzenie braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
  od 21 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. do godz. 13:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie: oryginalnego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy uczniów technikum). W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej należy wraz ze świadectwem dostarczyć podpisany formularz w wersji papierowej. 
  9 lipca 2024r. godz. 13:00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. (strona internetowa szkoły) 
  27 sierpnia 2024r. od godz. 14.00 Odbiór stroju dla uczniów ratownictwa przedmedycznego po okazaniu dowodu wpłaty z dopiskiem klasa ratownictwa przedmedycznego. 

  Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

  Zamknij