Menu Zamknij

Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji 

do klas z oddziałami przygotowania wojskowego /OPW/

Technikum Zawodowego w zawodzie technik logistyk (klasa wojskowa),

Liceum Ogólnokształcącego (klasa wojskowa)

w Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile

na rok szkolny 2021/2022

 

od 17 maja 2021r.

do 31 maja 2021r.

do godz.15.00

Składanie podań o przyjęcie do szkoły wraz z orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  wskazującym na bardzo dobry stan zdrowia kandydata do klasy wojskowej. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2020 poz.910).

Wybór spośród następujących opcji:

1.     Złożenie formularza on-line tutaj.

2.     Dostarczenie papierowej wersji formularza do sekretariatu szkoły lub wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej               na bramce szkolnej. Wersja papierowa do pobrania tutaj.

3.     Przesłanie papierowej wersji formularza pocztą na adres szkoły. (Centrum Kształcenia „Nauka” ul. Warsztatowa 6,                     64-920 Piła)

4.     Zeskanowanie wypełnionego, podpisanego formularza i przesłanie go na adres: sekreatriat@nauka.pila.pl

Uwaga!

W przypadku opcji 1 lub 4 wydrukowane i podpisane formularze należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Orzeczenia lekarskie należy dostarczyć najpóźniej w dniu, w którym będzie przeprowadzana próba sprawności fizycznej.

11 czerwca 2021r.

godz.15.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

Miejsce – Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile, ul. Warsztatowa 6.

17 czerwca 2021r.

godz.15.00

Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej.

od 25 czerwca 2021r.

do 14 lipca 2021r.

do godz.13.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego       w wersji elektronicznej należy wraz ze świadectwem dostarczyć podpisany formularz w wersji papierowej.

od 25 czerwca 2021r.

do 14 lipca 2021r.

godz.13.00

Wydanie kandydatom do Technikum Zawodowego skierowania na badanie lekarskie mające na celu stwierdzenie braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19  lipca 2021r.

godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

20 lipca 2021r.

godz. 10.00

Pobieranie wymiarów, dopasowanie umundurowania dla uczniów  klas wojskowych.

do 31 sierpnia 2021r.

do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych                  do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy tylko kandydatów do Technikum Zawodowego).

ZESTAW ĆWICZEŃ DLA KANDYDATÓW DO PIERWSZYCH KLAS O PROFILU WOJSKOWYM.

 

Terminarz rekrutacji 

do klas cywilnych

Technikum Zawodowego, Liceum Ogólnokształcącego 

w Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile

na rok szkolny 2021/2022

od 17 maja 2021r.

do 21 czerwca 2021r.

do godz.15.00

Składanie podań o przyjęcie do szkoły.

Wybór spośród następujących opcji:

1.     Złożenie formularza on-line tutaj.

2.     Dostarczenie papierowej wersji formularza do sekretariatu szkoły lub wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej              na bramce szkolnej. Wersja papierowa do pobrania tutaj.

3.     Przesłanie papierowej wersji formularza pocztą na adres szkoły. (Centrum Kształcenia „Nauka” ul. Warsztatowa 6,                    64-920 Piła)

4.     Zeskanowanie wypełnionego, podpisanego formularza i przesłanie go na adres: sekreatriat@nauka.pila.pl

Uwaga!

W przypadku opcji 1 lub 4 wydrukowane i podpisane formularze należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

od 25 czerwca 2021r.

do 14 lipca 2021r.

do godz.13.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego       w wersji elektronicznej należy wraz ze świadectwem dostarczyć podpisany formularz w wersji papierowej.

od 25 czerwca 2021r.

do 14 lipca 2021r.

godz.13.00

Wydanie kandydatom do Technikum Zawodowego skierowania na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19  lipca 2021r.

godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

20 lipca 2021r.

godz. 10.00

Pobieranie wymiarów, dopasowanie umundurowania dla uczniów  klasy ratownictwo przedmedyczne.

do 31 sierpnia 2021r.

do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych                   do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy tylko kandydatów do Technikum Zawodowego).

 

 

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij