Menu Zamknij

Terminarz rekrutacji 2023/2024

Terminarz rekrutacji

do klas z oddziałami przygotowania wojskowego /OPW/

Technikum Zawodowego w zawodzie technik logistyk (klasa wojskowa),

Liceum Ogólnokształcącego (klasa wojskowa)

w Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile

na rok szkolny 2023 / 2024

od 15 maja 2023r. do 31 maja 2023r. do godz.13.00Składanie podań o przyjęcie do szkoły wraz z orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  wskazującym na bardzo dobry stan zdrowia kandydata do klasy wojskowej (podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2021 poz.1082).
Wybór spośród następujących opcji:
1. Złożenie formularza on-line tutaj.
2. Dostarczenie papierowej wersji formularza do sekretariatu szkoły lub wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramce szkolnej. Wersja papierowa do pobrania tutaj.
3. Przesłanie papierowej wersji formularza pocztą na adres szkoły. (Centrum Kształcenia „Nauka” ul. Warsztatowa 6, 64-920 Piła)
4. Zeskanowanie wypełnionego, podpisanego formularza i przesłanie go na adres: sekreatriat@nauka.pila.pl Uwaga! W przypadku opcji 1 lub 4 wydrukowane i podpisane formularze należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć najpóźniej w dniu, w którym będzie przeprowadzana próba sprawności fizycznej.
14 czerwca 2023r. od godz.12.00Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej.
Miejsce: Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile, ul. Warsztatowa 6B (przy INTERNACIE).
Rozmowa z pedagogiem.
Miejsce: Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile, ul Warsztatowa 6 (budynek A) sala 2.
14 czerwca 2023r. od godz. 12.00Pobieranie wymiarów, dopasowanie umundurowania dla uczniów  klas wojskowych. Miejsce: budynek D po lewej stronie przy wejściu do szkoły.
od 16 czerwca 2023r. do 7 lipca 2023r. godz.13.00Wydanie kandydatom do Technikum Zawodowego skierowania na badanie lekarskie mających na celu stwierdzenie braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
19 czerwca 2023r. godz.12.00Ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej. (strona internetowa szkoły)
od 23 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r. do godz.12.00Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
1. oryginalnego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2. zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
3. orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy uczniów technikum).
W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej należy wraz ze świadectwem dostarczyć podpisany formularz w wersji papierowej.
14 lipca 2023r. godz. 13.00Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. (strona internetowa szkoły)
23 sierpnia 2023r. od godz. 14.00Odbiór umundurowania po okazaniu dowodu wpłaty z dopiskiem klasa wojskowa .
23 sierpnia 2023r. godz. 16.00Spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na obóz dla klas wojskowych. (główny budynek szkoły, sala nr 28)
25-27 sierpnia 2023r.Obóz dla uczniów klas wojskowych.

Kwotę 680 za mundur wojskowy należy wpłacić  do dnia 21 sierpnia 2023r. na konto szkoły.

Nr konta 71  1500  1041  1210  4005  1770  0000

Terminarz rekrutacji do klas cywilnych

w Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile

na rok szkolny 2023 / 2024

od 15 maja 2023r. do 16 czerwca 2023r. do godz.13.00Składanie podań o przyjęcie do szkoły.
Wybór spośród następujących opcji:
1. Złożenie formularza on-line tutaj.
2. Dostarczenie papierowej wersji formularza do sekretariatu szkoły lub wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramce szkolnej. Wersja papierowa do pobrania tutaj.
3. Przesłanie papierowej wersji formularza pocztą na adres szkoły. (Centrum Kształcenia „Nauka” ul. Warsztatowa 6, 64-920 Piła)
4. Zeskanowanie wypełnionego, podpisanego formularza i przesłanie go na adres: sekreatriat@nauka.pila.pl
Uwaga! W przypadku opcji 1 lub 4 wydrukowane i podpisane formularze należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
14 czerwca 2023r. od godz. 12.00Pobieranie wymiarów, dopasowanie stroju dla uczniów klasy ratownictwa przedmedycznego. Miejsce: budynek D po lewej stronie przy wejściu do szkoły. Strój będzie szyty po przyjęciu do szkoły.
od 16 czerwca 2023r. do 7 lipca 2023r. godz.13.00Wydanie kandydatom do Technikum Zawodowego skierowania na badania lekarskie mających na celu stwierdzenie braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 23 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r. do godz.12.00Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
1. oryginalnego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2. zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
3. orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy uczniów technikum). W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej należy wraz ze świadectwem dostarczyć podpisany formularz w wersji papierowej.
14 lipca 2023r. godz. 13.00Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. (strona internetowa szkoły)
23 sierpnia 2023r. od godz. 14.00Odbiór stroju dla uczniów ratownictwa przedmedycznego po okazaniu dowodu wpłaty z dopiskiem klasa ratownictwa przedmedycznego.

Kwotę 340 za strój ratownika medycznego należy wpłacić  do dnia 21 sierpnia 2023r. na konto szkoły.

Nr konta 71  1500  1041  1210  4005  1770  0000

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij