Menu Zamknij

PROJEKT „Aktywna tablica”

Wartość projektu 28 000 zł. (Po 14 000zł na LO i TZ).

Zakup 8 laptopów oraz 4 projektorów multimedialnych.

Wdrożenie stosowania TIK w procesie nauczania w technikum oraz liceum.

W roku szkolnym 2020/2021 szkoły Centrum Kształcenia NAUKA (Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Zawodowe) przystąpiły do programu „Aktywna tablica”.

Dzięki programowi zakupiono sprzęt w postaci czterech laptopów oraz dwóch rzutników dla szkoły, z których młodzież oraz nauczyciele korzystali na zajęciach zdalnych
i stacjonarnych. Zapewniono instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie pozyskanych urządzeń i oprogramowania. Przeszkolono również nauczycieli
w zakresie funkcji i obsługi zakupionych pomocy dydaktycznych.

Jednym z działań podjętych podczas trwania programu „Aktywna tablica” było uczestniczenie grupy nauczycieli w 40-godzinnym szkoleniu z zakresu wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnej w nauczaniu (projekt Lekcja Enter). Kolejnym działaniem mającym na celu wdrożenie stosowania TIK w procesie nauczania było utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK na swoich zajęciach. Nasza placówka podjęła współpracę z Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum Zawodowym Edukacja Lubasz im. I. J. Paderewskiego. W wyniku tej współpracy zorganizowano trzy spotkania, podczas których nauczyciele wykorzystujący TIK na zajęciach wymienili się doświadczeniami i pomysłami.  Ponadto w ramach owej współpracy zorganizowano 4 lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK
w nauczaniu.

W programie brali udział następujący nauczyciele:

 1. MAGDALENA PAPIESKA (matematyka)
 2. WERONIKA TRUSZKOWSKA (informatyka)
 3. ALICJA LAMPARSKA (biologia)
 4. ANNA MAKUSZEWSKA (biologia)
 5. MARLENA NELDNER (język polski)
 6. ANNA NAKONIECZNA (chemia)
 7. PATRYCJA JABŁOŃSKA (podstawy przedsiębiorczości)
 8. MIROSŁAWA KITA (geografia)
 9. MARCELA KOŁODZIEJ (język angielski)
 10. SEBASTIAN KISTOWSKI (przedmioty zawodowe)

Wszyscy wymienieni nauczyciele wykorzystywali TIK na swoich zajęciach prowadzonych w każdej klasie biorącej udział w programie, w wymiarze co najmniej pięciu godzin zajęć edukacyjnych. Nauczyciele utworzyli samokształceniowe zespoły, które wspierały i nadal wspierają dyrektora
i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Harmonogram działań międzyszkolnej sieci współpracy w programie „Aktywna tablica”:

 1. Spotkania nauczycieli wykorzystujących TIK w nauczaniu:

 • styczeń 2021 – spotkanie organizacyjne rozpoczynające współpracę, ustalenie harmonogramu;
 • marzec 2021 – spotkanie zespołu – dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi programu;
 • czerwiec 2021 – spotkanie podsumowujące.

Lekcje otwarte:

1.Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel prowadzący: Anna Nakonieczna

Temat: Budowa atomu.

Link: https://nauka.pila.pl/wp-content/uploads/2021/10/Budowa_atomu._scenariusz.pdf

2.Przedmiot: MATEMATYKA

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Papieska

Temat: Przesunięcia wykresu funkcji kwadratowej wzdłuż osi układu współrzędnych.

Link: https://nauka.pila.pl/wp-content/uploads/2021/10/Przesuniecia_wykresu_funkcji_kwadratowej_wzdluz_osi_ukladu_wspolrzednych._scenariusz.pdf

3.Przedmiot: BIOLOGIA

Nauczyciel prowadzący: Alicja Lamparska

Temat: Parzydełkowce- tkankowe zwierzęta dwuwarstwowe.

Link: https://nauka.pila.pl/wp-content/uploads/2021/10/Parzydelkowce__tkankowe_zwierzeta_dwuwarstwowe._scenariusz.pdf

4.Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nauczyciel prowadzący: Patrycja Jabłońska

Temat: Roczne rozliczenie podatku dochodowego.

Link: https://nauka.pila.pl/wp-content/uploads/2021/10/Roczne_rozliczenie_podatku_dochodowego_scenariusz.pdf

Scenariusze z lekcji otwartych zostały udostępnione w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli – w ramach dzielenia się przykładami dobrych praktyk.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij